logo strony

 

„NO TEST” – kampania przeciwko testowaniu na zwierzętach

„NO TEST” – kampania przeciwko testowaniu na zwierzętach

Celem kampanii jest walka z okrutnym procederem, jakim jest wiwisekcja oraz popularyzację alternatywnych metod naukowych, wolnych od cierpienia zwierząt. Jesteśmy członkiem m.in. European Coalition to End Animal Experiments, skupiającej europejskie organizacje takie, jak np. BUAV. Naszym głównym celem jest zmiana prawa zarówno w Polsce jak i w innych krajach, uświadamianie władz publicznych, wpływanie na sposób pozyskiwania surowców przedsiębiorców oraz uświadomienie konsumentom nieetycznych praktyk, jakich podejmują się firmy, tak aby mieli prawo do wyboru zgodnego ze swoim sumieniem. W tym celu kontaktujemy się z politykami, posłami, europosłami oraz innymi osobami, które mają wpływ na kreowanie prawa. Z całym zapleczem prawnym, naukowym oraz śledczym, staramy się w sposób rzetelny docierać do prawdy na temat praktyk w laboratoriach oraz skutecznie praktyki nieetyczne eliminować. W 2015 roku w ramach kampanii:

  • Przeprowadziliśmy szkolenie dla kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych, w którym wzięły udział 34 osoby.
  • Zgłosiliśmy 30 kandydatów do Lokalnych Komisji Etycznych i 1 kandydata do Krajowej Komisji Etycznej. 
  • Nasz przedstawiciel reprezentował Vivę na zjeździe ECEAE (Europejska Koalicja Na Rzecz Zaprzestania Eksperymentów Na Zwierzętach)
  • Uratowaliśmy przed śmiercią w laboratoriach 1075 gryzoni, którym zapewniliśmy bezpieczne schronienie.
  • Na stronie kampanii znajduje się lista firm, które testują, nie testują lub nie są pewne jeśli chodzi o testowanie na zwierzętach.

www.notest.pl

 

Instagram

 

 

 

Produkty dla wegan i wegatarian