VIVA

*1% od ryczałtowców – tylko do końca stycznia!*

<br />Podatnicy, korzystający ze zryczałtowanej formy opodatkowania, muszą pamiętać, że wyboru organizacji pożytku publicznego i wpłaty obliczonego 1% na jej konto, muszą dokonać najpóźniej 31 stycznia. Wtedy bowiem dla tej grupy podatników mija termin składania zeznań podatkowych.
<br><br /><a href="http://www.pozytek.ngo.pl/x/252864" target="_blank">www.pozytek.ngo.pl/x/252864</a>
<br>

Skip to content