VIVA

DOŁĄCZ DO NAS!

NASZA FUNDACJA

Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Zachęca też do adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych.

NASZA MISJA

Misją Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska. Propagowanie i upowszechnianie informacji na temat zdrowego stylu życia i żywienia.

NASZE CELE

Priorytetowymi celami działań Fundacji jest:

 • Humanitarna ochrona zwierząt
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej
 • Wspieranie działań wolontariatu
 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

NASZE DZIAŁANIA

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt
 • Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt
 • Prowadzenie schroniska dla zwierząt
 • Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu
 • Organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia
 • Działania mające na celu ochronę zdrowia ludzi poprzez uświadamianie ich o badaniach na temat zdrowego żywienia
 • Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA RATOWANIE ZWIERZĄT!

KRS: 0000135274