Zagrożone dobre zapisy obecnej Ustawy o ochronie zwierząt [list do posłów]

W związku ze zbliżającym się drugim czytaniem rządowego Projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 1648) zwracamy się z apelem o odrzucenie dwóch zmian degradujących polskie standardy humanitarnej ochrony zwierząt oraz poprawienie zapisów niespełniających wymagań Dyrektywy Rady 2007/43/WE, której wdrożenie ma być głównym celem tej zmiany ustawy.<br />1. Apelujemy o odrzucenie art. 1 ust. 4) […]

Zagrożone dobre zapisy obecnej Ustawy o ochronie zwierząt [list do posłów] Read More »