Uratujmy Łatkę przed rzeźnią!

Łatka nigdy nie miała łatwego życia. Już od chwili narodzin jej los byłprzesądzony. Jak większość klaczy gospodarskich hodowana była po to, by rodzić źrebaki. Jej właściciel miał nadzieję, że zarobi na dzieciach, które Łatka urodzi. Niestety,Łatka, pomimo wielu prób, nie może już zajść w ciążę. Dlatego wydała na siebie wyrok. Ma dopiero osiem lat i […]

Uratujmy Łatkę przed rzeźnią! Read More »