Manifestacja przeciwko pogarszaniu ustawy o ochronie zwierząt używanych do doświadczeń! 26.11 Warszawa

Zapraszamy na demonstrację dotyczącą kontrowersji wokół ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych. 26 listopada pod Sejmem RP o godzinie 12:00. Już na etapie konsultacji społecznych i pracy w podkomisjach organizacje zgłaszały wiele zastrzeżeń, z których większość nie została wzięta pod uwagę. Kwestionujemy przepisy, które nie realizowały dyrektywy UE w wystarczającym stopniu oraz te, które miały obniżyć […]

Manifestacja przeciwko pogarszaniu ustawy o ochronie zwierząt używanych do doświadczeń! 26.11 Warszawa Read More »