VIVA

Apelujemy o usunięcie wycieczek do delfinarium „Dolphinella” z ofert polskich biur podróży (wzór listu na dole newsa)

&#8222;Dolphinella&#8221; to delfinarium znajdujące się w Sharm El Sheikh w Egipcie. Viva! jest bardzo zaniepokojona różnymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania tego delfinarium. W chwili obecnej w &#8222;Dolphinelli&#8221; przetrzymywane są trzy delfiny a jeden z nich został odłowiony ze swojego naturalnego środowiska. Odwiedzający otrzymują jednak nieprawdziwą informację, że wszystkie delfiny urodziły się w niewoli.<br />Dokumenty eksportowe CITES (Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem) jednoznacznie stwierdzają, że jeden z delfinów był dziko żyjącym osobnikiem, a nie urodzonym w niewoli, jak to wynikałoby z informacji podawanych przez delfinarium.

Basen, w którym trzymane są trzy delfiny, liczy sobie około 40 na 18 metrów w najszerszym miejscu i ma tylko 7 metrów głębokości. Żyjące na wolności delfiny przepływają dziennie setki kilometrów i nurkują nawet na kilkaset metrów. Taki basen nie pozwala im na przejawianie naturalnych zachowań i nie jest adekwatny do ich fizjonomicznych potrzeb &#8211; ani dla delfinów urodzonych na wolności, ani tych, które przyszły na świat w niewoli.
Niemożność schronienia się przed odwiedzającymi, brak strefy refugium są dla tych zwierząt bardzo stresogenne, co z kolei powoduje np. wrzody żołądka, nagminnie występujące u więzionych delfinów. Zarząd &#8222;Dolphinelli&#8221; lekceważy także wiele zaleceń i wymagań, jakie nakłada się na tego typu miejsca w celu ochrony dobrostanu morskich ssaków.

Oto przykłady zaniedbań i naruszenia zaleceń nałożonych na &#8222;Dolphinellę&#8221;:
– Brak wystarczającej ochrony przez słońcem, co jest niezgodne z przepisami European Association for Aquatic Mammals (EAAM) i Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS).
– W marcu 2008 r. współwłaściciele egipscy przejęli nielegalnie kontrolę nad delfinarium i obecnie działa ono bezprawnie. Polscy udziałowcy wstąpili na drogę prawną, aby odzyskać możliwość zarządzania &#8222;Dolphinellą&#8221; i przywrócić poprzedni personel, który został usunięty przez Egipcjan. Warto jednak zaznaczyć, że nawet poprzednia obsada i polski menedżer w żaden sposób nie gwarantowały odpowiednich warunków i przestrzegania wszystkich wymaganych norm.
– W chwili obecnej pieczę nad delfinami sprawują osoby bez doświadczenia i niezbędnych umiejętności. Delfiny pozbawione są także należytej opieki weterynaryjnej. Oznacza to potencjalne zagrożenie dla turystów pływających z delfinami.
– Odnotowano też w ostatnim czasie większą ilość prowadzonych pokazów z udziałem delfinów oraz więcej sesji pływania z delfinami. Zwierzęta pracują przez 7 dni w tygodniu, co jest dla nich bardzo stresujące i uderza w ich dobrostan. Jest to także jawne naruszenie zaleceń, jakie organizacje zajmujące się dobrostanem delfinów przedstawiły dwa lata temu zarządowi delfinarium.
– Organizacja APHIS wymaga, by w takich miejscach, gdzie prowadzi się programy pływania z delfinami, wydzielone były takie strefy, jak: strefa do kontaktu z ludźmi, osobna strefa buforowa i koniecznie strefa będąca do wyłącznej dyspozycji zwierząt &#8211; refugium. &#8222;Dolphinella&#8221; nie ma wyznaczonej żadnej z tych stref.
– Osoby uczestniczące w sesjach zdjęciowych z delfinami i obcujące bezpośrednio z delfinami nie są proszone przez personel o umycie rąk ani przed sesją, ani po tym, jak dotykały zwierząt. Personel delfinarium, który nie dba o takie rzeczy, naraża zarówno turystów, jak i delfiny, na obrażenia i transfer chorób.
– Osoby, które marzą o spotkaniu z delfinami wcale nie muszą odwiedzać delfinarium. W Morzu Czerwonym często można spotkać delfiny na wolności, w ich naturalnym środowisku. Dopiero tego typu spotkania mają wartość edukacyjną i pozwalają zaobserwować naturalne zachowania i zwyczaje tych zwierząt. Stwierdzenie, że ogrody zoologiczne czy akwaria mają szeroki wkład w ochronę naturalnego środowiska i edukację to mit.

&#8222;Dolphinella&#8221; zaprzecza idei ochrony środowiska trzymając w niewoli delfina odłowionego z naturalnego środowiska. Korzyści edukacyjne z obserwacji i dotykania uwięzionego delfina, któremu uniemożliwiono wykorzystywanie jego naturalnych zdolności i który działa tylko po to, by w nagrodę dostać martwą rybę i to na dodatek w sztucznym, pozbawionym życia środowisku, są absolutnie znikome.

Na firmach turystycznych spoczywa obecnie wielka odpowiedzialność, zarówno w sferze ochrony środowiska, społecznej, jak i etycznej. Wycieczki do miejsc, gdzie trzyma się w niewoli delfiny, uwięzione w sztucznych zbiornikach i zagrodach, upośledzając ich potrzeby jako zwierząt drapieżnych i żyjących w złożonych strukturach społecznych, stoją w jawnej sprzeczności z tą odpowiedzialnością.

ZACHĘCAMY DO PISANIA LISTÓW I DZWONIENIA DO BIUR PODRÓŻY OFERUJĄCYCH WIZYTY W DOLPHINELLI! JEŚLI PLANUJECIE WYJAZD DO EGIPTU, NIE WYBIERAJCIE WYCIECZKI DO DELFINARIUM.

Lista firm turystycznych promujących bądź sprzedających jako wycieczki fakultatywne wizyty delfinarium Dolphinella w Sharm El Sheikh w Egipcie:

Aktywnie promują na swoich stronach:

Victoria Travel
ul. Puławska 105
02-595 Warszawa
POLAND
tel. (+48 22) 646 78 58
tel./fax (+48 22) 646 06 31
mailto:nurkowanie@victoriatravel.pl
(http://www.victoriatravel.pl/dolphinella.php)

Scuba Travel (oferta wycofana)

Sprzedają wycieczki do delfinarium:

TRAVELPLANET.PL SA
ul. Ruska 11/12
50-079 Wrocław
POLAND
BIURO ZARZĄDU (BOARD OFFICE):
Tel. 071 341 82 45
Fax: 071 733 49 30
mailto:praca@travelplanet.pl

Exim Tours Sp. z o.o.
Siedziba – Headquarters
ul. Piękna 45,
00-672 Warszawa
tel. 0801 44 30 30
tel. 0 32 34 92 700

Exim Tours Sp. z o.o.
Office
ul. Lechicka 23 B,
02-156 Warszawa
tel. 0 22 332 71 00/88
Dział Marketingu:
tel. 0 22 33 27 161
fax. 0 22 33 27 144
mailto:marketing@eximtours.pl

Rainbow Tours SA
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź
tel.: 0 42 680 38 61
fax: 0 42 680 38 89
mailto:sekretariat@rainbowtours.pl

Grupa Traveligo Sp. z o.o.
ul. Wzorcowa 25
04-031 Warszawa
fax: 0 22 517 16 21, 517 16 22, 517 16 29
mailto:rezerwacje@traveligo.pl

Biuro Podróży Alfa Star
Ul. Warszawska 126
26-600 Radom
tel: 0 48 384 55 00
fax: 0 48 384 55 01
e-mail: mailto:alfastar@alfastar.pl

OASIS TOURS
ul. Złota 11
00 – 019 Warszawa
e – mail: mailto:oasistours@oasistours.com.pl
Tel: 0 22 501 94 49
Tel: 0 22 501 94 49
Fax: 0 22 501 94 00

Wezyr Holiday Service Sp. z o.o. – oferta wycofana

http://www.podroze.zorbatravel.pl/egipt/synaj4.htm
mailto:biuro@zorbatravel.pl

http://www.colibra.com.pl/news.htm
mailto:colibra@colibra.com.pl

http://www.alfastar.pl/?kraj=&oferta=Wycieczki%20fakultatywne&wid=33&/wycieczki,Egipt,jerozolima,Petra/
mailto:alfastar@alfastar.pl;

http://www.blizejslonca.pl/informacja/delfin_delfinarium_ssak_wycieczka.1659.html
mailto:biuro@blizejslonca.pl

www.oktravel.pl/include/wycieczkif/SHARM%20EL%20SHEIKH.doc
mailto:rezerwacja@oktravel.pl

http://taniewycieczkisharm.com/Relaks.htm
mailto:aabatour@taniewycieczkisharm.com
<b>
Biuro Nesto – uwaga prosimy o niewysyłanie do nich maili – rozważają decyzję o zdjęciu wycieczek do Dolphinelli. Decyzja ma zostać podjęta najpóźniej 16 lipca
</b>
balkan-express.pl – oferta wycofana

agmatravel.pl – wycieczki do Dolphinelli wycofane!

http://www.zanurkuj.com/strony/zimowa_shs_dhb_hrg_sfg/shs_dahab.htm
mailto:marekrokowski@wp.pl

http://www.nawycieczke.pl/?id=oferta_szczeg&id2=310
mailto:biuro@NaWycieczke.pl

Przykładowa treść listu/maila:

<i>Szanowni Państwo,

Piszę, aby poprosić Państwa o usunięcie ze swojej oferty wycieczek do egipskiego delfinarium &#8222;Dolphinella&#8221;, ponieważ placówka ta nie jest w stanie zapewnić przetrzymywanym delfinom odpowiednich warunków, co więcej, funkcjonuje ona obecnie nielegalnie. Wykorzystuje delfina schwytanego na wolności, nie przestrzega podstawowych norm sanitarnych oraz bezpieczeństwa, przez co naraża na niebezpieczeństwo zarówno zwierzęta, jak i odwiedziających to miejsce turystów. Uważam, że żadne szanujące się biuro turystyczne nie powinno promować wykorzystywania i krzywdzenia zwierząt.

Z poważaniem</i>

lista adresów mailowych do wklejenia do programu pocztowego – jeśłi planujecie wysłanie maili do kilku adresatów wstawcie je w pole UDW (BCC): mailto:oasistours@oasistours.com.pl; mailto:alfastar@alfastar.pl; mailto:sekretariat@rainbowtours.pl; mailto:marketing@eximtours.pl; mailto:nurkowanie@victoriatravel.pl; mailto:praca@travelplanet.pl; mailto:rezerwacje@traveligo.pl; mailto:biuro@zorbatravel.pl; mailto:colibra@colibra.com.pl; mailto:alfastar@alfastar.pl; mailto:biuro@blizejslonca.pl; mailto:rezerwacja@oktravel.pl; mailto:aabatour@taniewycieczkisharm.com; mailto:biuro@NaWycieczke.pl; mailto:marekrokowski@wp.pl;

<b> Uwaga – prosimy o zgłaszanie nam wszystkich reakcji na Wasze maile, otrzymujemy sygnały, że poza merytorycznymi pytaniami, zdarzają się również mniej wyrozumiałe odpowiedzi, do wszystkich chętnie się ustosunkujemy. Wysyłanie maili jest jeszcze zgodne z prawem. </b>

<br><br />Porozmawiaj na forum -> http://vegie.pl/topics33/1650.htm
WIĘCEJ INFORMACJI -> <a href="http://www.marineconnection.org/campaigns/seeredreports.htm" target="_blank">www.marineconnection.org/campaigns/seeredreports.htm</a>
<br>

Skip to content