VIVA

Demonstracja w sprawie nowelizacji o Ustawie o Ochronie Zwierząt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zapraszamy na marsz poparcia dla poselskiej nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt. Nowelizacja wprowadza wiele korzystnych zamian, które pokrywają się z szerszym obywatelskim projektem ( http://www.koalicja.org.pl ), nad którym sejm jeszcze nie rozpoczął pracy.<br />Marsz odbędzie się 18.08.2011 pod hasłem:

&#8222;Polskie zwierzęta proszą o głos na TAK"
18 sierpnia w Sejmie odbywać się będzie debata nad nowelizacją, na 19 sierpnia przewidziane jest głosowanie nad projektem.
To decydujący dzień. Jeśli nowelizacja zostanie przegłosowana to od 1 stycznia 2012 roku los zwierząt domowych w Polsce ulegnie poprawie.
Zaproszeni są wszyscy – organizacje pro zwierzęce z całego kraju, z bannerami i transparentami oraz osoby prywatne z ukochanymi czworonogami.

Projekt nowelizacji zakłada:

– zakaz przycinania psom uszu i ogonów oraz innych tego typu zabiegów na zwierzętach;
– zakaz używania do pracy lub w celach sportowych zwierząt zbyt starych lub zbyt młodych;
– zakaz zoofili;
– zakaz narażania zwierząt gospodarskich i domowych na warunki atmosferyczne groźne dla ich zdrowia i życia
– zakaz transportu i przetrzymywania żywych ryb przeznaczonych na sprzedaż bez wody;
– zniesienie przepisu, że myśliwym wolno zabijać psy i koty, jest to dopuszczalne tylko przy bezpośrednim zagrożeniu życia zwierzęcia lub człowieka; myśliwi mają wałęsające się psy wyłapywać i odwozić do właściciela (na jego koszt) lub schroniska!
– zakaz stałego trzymania psów na uwięzie ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym niż 3 metry
– wprowadzenie obowiązku informowania policji, straży gminnej lub schroniska o napotkaniu porzuconego psa lub kota
– wprowadzenie obowiązku puszczania psów poza własnym terenem tylko z oznakowaniem umożliwiającym identyfikację właściciela;
– zakaz sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach, giełdach itp. a psów i kotów poza miejscami hodowli;
– likwidacja pseudohodowli: zakaz hodowli psów i kotów prócz hodowli zarejestrowanych w stowarzyszeniach hodowców psów i kotów rasowych;
– obowiązek sporządzania przez gminy corocznych planów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności, w planie powinny być uwzględnione m.in. sterylizacja, opieka nad wolnożyjącymi kotami, umowy ze schroniskami, a nawet czipowanie zwierząt;
– zwiększenie kar więzienia do 3 lat za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia;
– zniesienie ograniczeń grzywny za znęcanie się nad zwierzętami;
– podniesienie wysokości nawiązki od sprawców przestępstw przeciw zwierzętom na rzecz organizacji pro-zwierzęcych do 100 tysięcy złotych;
– wprowadzenie kary zakazu posiadania zwierzęcia do 10 lat;
– wprowadzono też zmianę w ustawie o porządku i czystości w gminach, dzięki której bezdomne zwierzęta przestały być traktowane przez gminy podobnie jak śmieci.

1. Zbiórka o godz. 10.00-10.30 na parkingu przed Giełdą Papierów Wartościowych.
2. Przemarsz Alejami Ujazdowskimi , ul. Piękną, ul. Wiejską, pod gmach Sejmu.
Spotkanie z Posłami z Parlamentarnego Koła Przyjaciół Zwierząt najbardziej zaangażowanymi w prace nad nowelizacją UoZ.

Szczegóły znajdziecie na stronie:
http://www.facebook.com/event.php?eid=245464422141401
<br><br />