VIVA

FUNDACJA VIVA! ZOSTAŁA KOCIARZEM ROKU 2008!

17-ego lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota – święto wszystkich mruczących czworonogów. W Polsce obchodzony jest już po raz czwarty, a obchody zaczęły się już w weekend poprzedzający to święto. Jak co roku odbyła się wystawa kotów rasowych oraz uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na Kociarza Roku 2008. <br />Czytelnicy miesięcznika KOT sami zgłaszali swoje kandydatury w trzech kategoriach: osoba, instytucja i media. Następnie każdy mógł przesyłać głosy na wybranych kandydatów. <b>Kociarzem Roku w kategorii Instytucja została Fundacja Viva! Akcja dla Zwierząt</b>, w kategorii Osoba wygrała Anna Mrozek, weterynarz pomagająca wolno żyjącym kotom, a w kategorii Media program Mój pies i inne zwierzaki pod redakcją Martyny Rux.

Fundacja Viva!, która walczy o prawa wszystkich zwierząt, prowadzi również kampanię &#8222;Wybierz Miśka&#8221;, która swoim programem obejmuje akcje na rzecz kotów bezdomnych i wolnożyjących http://www.kocieadopcje.com, http://www.koty.sos.pl, http://www.kotylion.pl. W ramach kampanii realizowane są także kampanie informacyjno-edukacyjne, takie jak: &#8222;Sterylizacja TAK!&#8221; promująca sterylizację jako najlepszy sposób zapobiegania bezdomności zwierząt, film edukacyjny dla dzieci i młodzieży &#8222;Porzuceni&#8221; czy serwis o bezdomności zwierząt &#8222;Wybierz Miśka&#8221;. Fundacja co roku wydaje także kalendarz charytatywny &#8222;Wybierz Miśka&#8221; z którego dochód przekazywany jest organizacjom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami. Kampanie Wybierz Miśka (www.wybierzmiska.pl ), wspieraj wiele znanych osób, m.in. Paweł Małaszyński, który pojawił się na okładce kalendarza na 2009 rok czy Borys Szyc patronujący najnowszej inicjatywie &#8222;Kundle na salony&#8221; (www.kundlenasalony.pl).

Koty są bardzo popularnymi zwierzętami w Polsce, mieszkają w prawie 33% wszystkich gospodarstw domowych. Warto jednak pamiętać o tych, które nie mają tyle szczęścia &#8211; o wolno żyjących kotach, które często nie mają się gdzie schronić, gdy ktoś zamknie piwniczne okienka, oraz o tych, które z utęsknieniem czekają w schroniskach na nowy dom. Pamiętajmy o nich &#8211; nakarmmy, dajmy dom, chociażby wirtualny, pomóżmy… Nie tylko w Dzień Kota.

<br /><a href="http://www.kocieadopcje.com" target="_blank">www.kocieadopcje.com</a>
<a href="http://www.koty.sos.pl" target="_blank">www.koty.sos.pl</a>
<a href="http://www.kotylion.pl" target="_blank">www.kotylion.pl</a>

Skip to content