VIVA

Grupy aktywistyczne w 2019 roku – podsumowanie

Oprócz bezpośredniej pomocy zwierzętom prowadzimy kampanie informacyjnie oraz promujemy prawa zwierząt. Robimy wszystko,  aby nasze akcje obejmowały całą Polskę, a nie tylko Warszawę, w której mamy siedzibę, dlatego posiadamy w kilkunastu miastach grupy lokalne zrzeszające wolontariuszy aktywnie realizujących założenia naszej organizacji. Grupy aktywistyczne w swoich lokalnych środowiskach promują prawa zwierząt i dietę wege, organizują akcje uliczne, pokazy filmów wykłady, imprezy kulinarne, a także współpracują z władzami i społecznościami, aby  zmieniać lokalne środowisko na bardziej przyjazne zwierzętom.

W 2019 w Polsce działało 16 grup lokalnych w miastach: Bełchatów, Białystok , Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź ,Olsztyn,  Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Warszawa, Wrocław. W ramach grup lokalnych współpracowało  z nami 232 wolontariuszy z umową wolontariacką.

Grupy lokalne zorganizowały 301 wydarzeń Dzień Bez Futra, akcje uliczne Ratuj Ziemię Dietą, STOP transportowi żywych zwierząt oraz Koniec epoki klatkowej, protesty pod cyrkami, protesty przeciwko rzezi dzików, akcje uliczne STOPklatka, protesty pod i w marketach sprzedających żywe karpie, Vegilie. Z okazji XIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Wege  wykłady, pokazy filmów, warsztaty kulinarne i akcje uliczne odbyły się w 15 miastach w Polsce. 

W 2019 odbyły się trzy ogólnopolskie zjazdy wolontariuszy Vivy podczas których aktywiści brali udział w szkoleniach i warsztatach doskonalących ich umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i wzbogacały wiedzę merytoryczną w zakresie działań fundacji.

Grupy lokalne pojawiały się ze stoiskiem informacyjnym podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych i społecznych.  Stoisko Vivy pojawiło się na wydarzeniach w całej Polsce – Wege Festiwalach, Igrzyskach Wolności, festiwalu Pol’and’Rock Festiwal, Polówkach, czy na konferencji Symbiosis. 

W mediach lokalnych pojawiło się ponad 200 wzmianek o działalności grup.

Dziękujemy, że działacie z nami i wspólnie możemy zmieniać świat!

Skip to content