VIVA

Ile wody potrzeba do produkcji mięsnego burgera?

Podczas naszych akcji ulicznych przypominamy, jaki jest środowiskowy koszt produkcji mięsa. Dokładnie pokazujemy przechodniom, ile wody potrzeba na wyprodukowanie mięsnego burgera.

Woda jest istotnym elementem życia człowieka, jednocześnie działalność człowieka jest ściśle związana z dostępnością i jakością wody. Niestety, woda jest zasobem ograniczonym. Naukowcy zajmujący się zmianą klimatu obawiają się, że dostęp do niej może być coraz trudniejszy dla wielu ludzi w miarę postępowania globalnego ocieplenia.

Produkcja zwierzęca wiąże się z nieefektywnym wykorzystaniem wody. Większość zużywanej wody jest wykorzystywana do nawadniania upraw na paszę dla bydła. Kiedy uprawy są przetwarzane na pokarmy pochodzenia zwierzęcego, większość białka i energii zawartej w pokarmach roślinnych jest marnowana. Zwierzęta te wykorzystują je do procesów metabolicznych i do budowy tkanek, takich jak kości, chrząstki, podrobów i odchodów.

Ślad wodny każdego produktu zwierzęcego jest większy niż ślad wodny produktów roślinnych o równoważnej wartości odżywczej.

(Mekonnen and Hoekstra, 2012 [1])

Rolnictwo jest największym użytkownikiem wody. Jej spożycie stale rośnie wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i wzrostem popytu na mięso. Produkcja zwierzęca odpowiada za 70% światowego zużycia słodkiej wody. Tylko 22% jest wykorzystywane przez przemysł, a 8% do celów domowych.

Eksperci twierdzą, że zasoby słodkiej wody na naszej planecie nie wystarczą, aby wyżywić naszych potomków obecną zachodnią dietą. Niemniej jednak popyt na mięso nadal rośnie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Zużycie wody ma najbardziej dramatyczny wpływ na środowisko: odpowiada za 41-46% ogólnego wpływu diety na środowisko!

Pod względem kalorii ślad wodny produktów zwierzęcych jest większy niż produktów roślinnych; zużycie wody na kalorię wołowiny jest 20 razy większe niż w przypadku zbóż i warzyw skrobiowych.

To samo dotyczy białka. Ślad wodny na gram białka w przypadku mleka, jaj i kurczaka jest około 1,5 razy większy niż w przypadku roślin strączkowych. W przypadku wołowiny ślad wodny na gram białka jest sześć razy większy niż w przypadku roślin strączkowych.

Intensywna hodowla zwierząt obciąża ograniczone zasoby wodne, a globalna zmiana diety na wykluczającą produkty pochodzenia zwierzęcego może uwolnić znaczne ilości wody.

Zmniejszenie o połowę ilości produktów pochodzenia zwierzęcego w diecie zmniejszyłoby spożycie wody o 6%, ale całkowite wyeliminowanie produktów pochodzenia zwierzęcego zmniejszyłoby je o 21%.

Zmniejszenie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego w diecie mogłoby zaoszczędzić wodę wystarczającą dla 1,8 miliarda ludzi.

(Jalava et al., 2014 [2])

*Wiaderka zbieramy w marketach, gdzie codziennie wyrzucają takich dziesiątki…
**Pomysłodawcą akcji jest BASTA Inicjatywa na Rzecz Zwierząt

[1] Mekonnen, MM and Hoekstra AY. 2012. A global assessment of the water footprint of farm animal products, Ecosystems. 15 (3) 401-415.

[2] Jalava M, Kummu M, Porkka M, Siebert S, Varis O. 2014. Diet change – a solution to reduce water use? Environmental Research Letters. 9, 074016.

Skip to content