VIVA

INTERWENCJE

Od lat interweniujemy w przypadkach znęcania nad zwierzętami - zarówno domowymi jak i gospodarskimi. Prowadzimy interwencje i sprawy karne.

O NAS

Jesteśmy grupą działającą na rzecz poprawy bytowania zwierząt a także edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązującego w Polsce prawa. Przeprowadzamy interwencje w przypadkach znęcania nad zwierzętami. Ujawniamy i ścigamy przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie o ochronie zwierząt. Współdziałamy z instytucjami administracji publicznej i organami ścigania, składamy zawiadomienia, odwołania, zażalenia i występujemy w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych. Ujawniamy nieprawidłowości związane z obrotem zwierzętami i wykorzystywaniem ich do różnych celów, w tym także konsumpcyjnych. Prowadzimy kampanie informacyjne mające na celu budowanie świadomości dotyczącej obowiązującego prawa oraz szkolenia mająca na celu aktywizację nowych inspektorów do spraw ochrony zwierząt.

Skip to content