VIVA

Konie z Morskiego Oka

W kampanii podejmujemy działania prawne i edukacyjne, mające na celu likwidację nieetycznego transportu konnego do Morskiego Oka.

O NAS

Fundacja Viva! od lat podejmuje szerokie działania, mające na celu doprowadzenie do likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka. Są to zarówno działania prawne, jak i edukacyjne. Działania prawne mają na celu faktyczne zakończenie tego nieetycznego i niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie zwierząt transportu. Działania edukacyjne mają ograniczyć liczbę turystów, którzy korzystają z tego transportu. Co rok bierzemy udział w przedsezonowych badaniach koni, organizowanych przez Tatrzański Park Narodowy, dzięki czemu nadzorujemy poprawność tych badań i możemy raporować o nieprawidłowościach w ich przeprowadzaniu. Monitorujemy wypadki na trasie i powiadamiamy o nich organa ścigania. W sprawach przed prokuraturami i sądami pełnimy rolę pokrzywdzonego i aktywnie uczestniczymy w tych postępowaniach. Prowadzimy statystyki, dotyczące pracy koni na trasie i informujemy media o wszystkich ważnych aspektach tej sprawy.

SUBSKRYBUJ NAS!

Skip to content