VIVA

Kurs Ratuj Konie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W dniach od 1go do 10go sierpnia w stajni „Na górce” w Zbrosławicach, odbywało się szkolenie dla wolontariuszy Fundacji Viva!. Szkolenie obejmowało swoim zakresem pracę z końmi, zarówno "w siodle" jak i trening "z ziemi" oraz teorię jeździectwa naturalnego.
<br />Dzięki dofinansowaniu szkolenia przez Urząd Miasta Warszawy w szkoleniu mogło wziąć udział 10 osób, które zadeklarowały swoją gotowość do brania udziału w przyszłych interwencjach przeprowadzanych przez Fundację, a dotyczących koni. Jak zwykle okazało się, że jedynie przedstawicielki płci pięknej gotowe są zdobywać dodatkowe kwalifikacje oraz walczyć w obronie praw zwierząt. Męskie grono ucieleśnione zostało w postaci wspaniałych instruktorów – Wojciecha Ginko (autora programu &#8222;Natural dla klasyki, klasyka dla naturalu&#8221;, którego elementy zostały wykorzystane podczas szkolenia) oraz Andrzeja Sałackiego i Krzysztofa Skorupskiego. Tutaj jedyną kobietą instruktorem była Łucja Ginko.

Dni wypełnione były ciężką pracą wszystkich uczestniczek. Poranki były poświęcone na przypomnienie wszystkim jak powinna wyglądać współpraca konia z jeźdźcem, tak aby była ona bezpieczna i przyjemna dla obydwu ze stron. Popołudnia mijały na pracy w specjalnie postawionym na czas szkolenia roundpen&#8217;ie (specjalne ogrodzenie), umożliwiającym wejście w odpowiedni kontakt z koniem. Pod czujnym okiem instruktorów, każdy mógł wypróbować swoich sił w wytworzeniu więzi z koniem, umiejętności wpływania na jego zachowania. Duży nacisk kładziony był na tzw. odczulanie koni, które pomaga zwierzęciu pozbyć się jego lęków i umożliwia oswojenie się z niekomfortową dla niego sytuacją. Wieczory zarezerwowane były na dyskusje, mini wykłady oraz pokazowe filmy.

Wiedza, która została przekazana uczestniczkom podczas szkolenia jest niezbędna w działaniach interwencyjnych, ponieważ bezpieczeństwo wolontariuszy i zwierząt podczas interwencji lub akcji kryzysowej jest niezwykle istotne.

<br />