VIVA

Na ratunek gronostajom!!

Polscy studenci apelują do władz uczelni o szacunek dla zwierząt i o bardziej humanitarną tradycję.
<br />W styczniu tego roku grupa studentów z Politechniki Szczecińskiej rozpoczeła akcję protestacyjną, przeciw używaniu naturalnych futer w strojach rektorów szkół wyższych.
Działanie zainicjowane zostało otwartym listem do (Konferencji) Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Studenci w swoim apelu nie kwestionują akademickich tradycji i obyczajów. Uważają jednak, że powinny one zawierać i szerzyć idee, które nie mają związku z zadawaniem okrucieństwa i braku humanitaryzmu, co jest nieodłączną częścią procesu pozykiwania naturalnego futra ze zwierząt.

Kolejnym krokiem było rozpowszechnienie informacji m.in. wśród organizacji pozarządowych, portali internetowych, w celu stworzenia koalicji na rzecz zaprzestania używania futer gronostajów. Z informacji, jakie są podane na stronie akcji wynika również, że kołnierze w strojach rektorskich wykonywane są też z futer królików.

Viva! w całości popiera akcję Gronostaj. Włączyliśmy się do koalicji wraz z innymi organizacjami i portalami internetowymi. Liczymy, że władze uczelni w Polsce pochylą się nad tą kwestią i jako reprezentanci środowiska naukowego odpowiedzą na studencki głos w obronie zwierząt.

Więcej na stronie akcji:

www.gronostaj.info
<br />

Skip to content