VIVA

Nowa dyrektywa unijna dotycząca eksperymentów na zwierzętach

W środę, 8 września Parlament Europejski wypowiedział się za zmianami w prawie dotyczącym przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach, nie zmienionym od 20 lat. PE opowiedział się za znaczym ograniczeniem wykorzystywania zwierząt w tychże. Według nowego prawa,używanie zwierząt w eksperymentach będzie tylko dozwolone w ściśle określonych przypadkach ekperymentów naukowych jak również w testach leków oraz ochrony gatunków.<br />Nowe prawo wymaga stosowania alternatywnych badań, nie wykorzystujących zwierząt. Ponadto, wymaga się ściślejszego procesu autoryzacji przeprowadzania badań: każde wykorzystywanie zwierząt w eksperymentach wymaga gruntownej oceny całego procesu w celu uniknięcia stesu oraz cierpienia zwierząt. Nowe prawo wymaga również utworzenia specjalnych lokalnych instytucji odpowiedzialnych za dobrostan zwierząt; dyrektywa przewiduje utworzenie komitetów analizujących wszystkie aspekty wykorzystywania zwierząt. Dyrektywa gwarantuje także odpowiednie warunki bytowe zwierząt, a inspekcje krajów członkowskich oraz Komisji Europejskiej mają zapewnić prawidłowe wdrożenie prawa.

Ocena etyczna oraz naukowa dotycząca przeprowadzenia eksperymentu w celu uzyskania autoryzacji bądzie obowiązkowa. Każda osoba przeprowadzająca testy na zwierzątach będzie musiała posiadać odpowiednią licencję.

Nowe prawo również formalnie zakazuje używania małp naczelnych (szympasów, goryli, orangutanów oraz szympansów karłowatych), pomimo, że zwierzęta te nie były używane w eksperymentach w UE przez ostatnie lata. Pierwotna propozycja przewidywała również zakaz używania innych małp takich jak makaki czy marmozety, lecz eurodeputowani obawiali się, że ucierpią na tym badania neurochirurgiczne, takie jak badania nad chorobą Alzheimera.
Karta dołączona do podpisanej zgody pomiędzy legislatorem a krajami członkowskimi podaje hierarchię bólu określanego jako: &#8222;nieznaczny&#8221;, &#8222;umiarkowany&#8221;, &#8222;silny&#8221; czy też &#8222;nieodwracalny&#8221; &#8211; którą powinno się stosować w trakcie testów.
Eurodeputowani także chcieli ograniczyć poddawanie więcej niż jednemu eksperymentowi jednego zwierzęcia lecz obawiano się, że będzie to oznaczać ryzyko poddawania testom większej ilości zwierząt. W rezultacie, zwierzęta wykorzystane w teście o poziomie cierpienia zakwalifikowanym jako &#8222;nieznaczne&#8221; i &#8222;umiarkowane&#8221;, mogą być poddawane większej ilości testów, przysparzających cierpienia o wyższym o jeden poziomie bólu.

Rządy krajów członkowskich będą odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli w co najmniej 33% laboratoriów używających do swych testów zwierząt, kontrole te mogą być niezapowiedziane. Komisja Europejska będzie rozpatrywać prawo co pięć lat.
Elisabeth Jeggle, eurodeputowana przewodnicząca komisji pracującej nad nowelizacją mówi, że nowa dyrektywa to &#8222;przełom w prawach zwierząt przy zachowaniu jednocześnie równowagi badań naukowych w Europie oraz zapobieżenie przeniesienia badań medycznych do krajów o niższych standardach praw zwierząt, nie będących częścią wspólnoty&#8221;.
Pomimo, że rzeczywiście nowa dyrektywa to krok w dobrym kierunku, aktywiści prozwierzęcy pozostają nieprzejednani, że jest to niewystarczające prawo.
Emily Mc Ivor, starsza konsultantka ds.UE dla Humane Society International stwierdziła, że prawo unijne &#8220;zawsze bardziej bierze pod uwagę interesy korporacji niż prawa zwierząt&#8221;. &#8222;Przez dziesięciolecia naukowcy mogli eksperymentować na żywych zwierzętach, bez jakichkolwiek wymogów autoryzacyjnych czy też konsekwencji etycznych. Teraz właśnie można wprowadzić odpowiednie ramy prawne, w których należy przede wszystkim brać pod uwagę dobrostan zwierząt&#8221;
Organizacja opowiadająca się za testami na zwierzętach „Understanding Animal Research ” nazwała nową dyrektywe &#8222;dobrym kompromisem&#8221;.
Warto także nadmienić, że niedawno organizacja OECD w swych rekomendacjach zaapelowała o zaprzestanie przeprowadzania tzw. testów Draize, w których zakrapla się królikom żrące substancje do oczu (więcej o tej &#8222;metodzie&#8221;, po angielsku: http://en.wikipedia.org/wiki/Draize_test ).
Całość dokumentu (po angielsku) tutaj: http://puck.sourceoecd.org/vl=7834737/cl=32/nw=1/rpsv/cgi-bin/fulltextew.pl?prpsv=/ij/oecdjournals/1607310x/v1n4/s59/p1.idx
Czym są eksperymenty na zwierzętach? (UWAGA: Drastyczny materiał)
http://www.youtube.com/watch?v=0QRBcHIIsXc&feature=related (po angielsku, film PETA)
http://laverabestia.org/play.php?vid=159 (po włosku)

<br><br />wyniki głosowań:
http://epvote.eu/index.php?text=877
http://epvote.eu/index.php?text=878
http://epvote.eu/index.php?text=879
<br>

Skip to content