VIVA

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej prowadzonej w 2009 r. przez Fundację VIVA

Fundacja &#8222;Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt &#8211; Viva!&#8221; mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Kopernika 6/8, w oparciu o decyzję nr 18/2009 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.02.2007 r. przeprowadziła w okresie od 16 lutego do 31 grudnia 2009 r. zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków dla bezdomnych i wolnożyjących zwierząt poprzez: zakup żywności (kasza, makaron, karma sucha, karma mokra i karma lecznicza), zakup transporterów do przewozu zwierząt, sfinansowanie opieki, w tym opieki weterynaryjnej, nad zwierzętami, druk i dystrybucję ulotek i plakatów informujących o prawach zwierząt.<br />W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 1846,35 zł. Środki zostały przeznaczone na pomoc dla zwierząt i wydatkowano na: zakup żywności (karma sucha, karma mokra i karma lecznicza) &#8211; 1 387,13 zł, zakup transporterów do przewozu zwierząt &#8211; 0,00 zł, sfinansowanie opieki, w tym opieki weterynaryjnej, nad zwierzętami &#8211; 459,22 zł, druk i dystrybucję ulotek i plakatów informujących o prawach zwierząt &#8211; 0,00 zł.

Fundacja nie poniosła kosztów związanych ze zbiórką – wyniosły 0 zł. Zebrane środki przekazano na pomoc dla zwierząt – wydatkowano w całości zgodnie z rachunkami i fakturami. Jednocześnie informujemy, iż Fundacja nie prowadziła zbiórki publicznej opartej na dobrowolnych wpłatach na konto bankowe o numerze Bank Bise I/O Warszawa 06 1370 1109 0000 1706 4838 7301 oraz nie przeprowadzała zbiórek do skarbon stacjonarnych oraz zbiórek darów rzeczowych.

Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie Fundacji (www.viva.org.pl) oraz portalu ngo.pl (www.ngo.pl – ogłoszenia/komunikaty).

<br />

Skip to content