VIVA

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi w ramach dotacji UM Warszawa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W 2012 roku Fundacja Viva otrzymała z Urzędu m.st. Warszawy dotację określonegą w umowie nr OŚ/B/III/1/12/U-58/12, zawartej w dniu 13.03.2012, z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi. Pierwsza transza została wydatkowana do dn. 15.07 br.

http://viva.org.pl/upload/shutterstock_108620321 (1).jpg

W ramach przyznanych środków realizowano zadania w zakresie:
•    opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.
•    zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ograniczanie populacji zwierząt wolnożyjących poprzez sterylizacje i kastracje zwierząt.
•    opieka nad zwierzętami poprzez leczenie i inne usługi weterynaryjne.
•    dokarmianie zwierząt.
•    poprawa warunków bytowania zwierząt wolnożyjących i przebywających w domach tymczasowych.

Fundacja otoczyła opieką ok. 395 kotów wolnożyjących, oraz była odpowiedzialna za bezdomne zwierzęta przebywające w domach tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji. Większość zwierząt trafiła pod opiekę Fundacji z prowadzonych przez organizację interwencji. Z braku miejsc w bieżących domach tymczasowych Fundacja umieszczała także zwierzęta w hotelach dla zwierząt oraz pozyskała 6 nowych miejsc, które zakwalifikowano jako nowe domy tymczasowe. Opieką objęto tez 3 nowe gniazda kotów wolnożyjących (jedno z nich jest gniazdo kotów pod mostem Grota, gdzie bytuje ok. 50 kotów wolnożyjących, drugie na terenie zakładów Polfa Tarchomin – ok.20 kotów, oraz ogródki działkowe na terenie Pragi Północ ). Fundacja Viva! od maja tego roku przejęła także opiekę nad byłym schroniskiem w Korabiewicach (obecnie przytuliskiem), co umożliwiło nam przyjmowanie większej ilości psów z interwenci terenu Warszawy, które w przypadku braku miejsc w domach tymczasowych w Warszawie są przewożone do przytuliska.

Zwierzęta przebywające pod opieką Fundacji wymagają one nie tylko leczenia, ale także socjalizacji z człowiekiem, umożliwiającą późniejszą adopcję. Wszystkie zwierzęta wydawane są do adopcji na podstawie kart adopcyjnych.

W ramach realizacji zadania od 13.03 do 15.07.2012 r. Fundacja dla opieki nad zwierzętami z terenu Warszawy przeprowadziła zabiegi: 68 sterylizacji kotek i suk, 36 kastracji kotów i psów, wykonano zabiegi weteynaryjne dla 56 kotów oraz psów, zakupiono ponad 203 kg karmy mokrej i ok. 953 kg suchej i specjalistyczne preparaty witaminowe dla zwierząt bezdomnych przeywających w domach tymczasowych oraz kotów wolnożyjących. W ramach poprawy warunków bytowania zakupiono przede wszystkim żwirek dla kotów przebywających w domach tymczasowych, smycze i obroże dla psów, zakupiono także 3 szt. bud dla zwierząt z interwencji przebywających w Domu Tymczasowym Agaty Rybkowskiej oraz klatkę łapkę dla dodatkowego wyposażenia biura Fundacji.