VIVA

OSTATNI DZWONEK NA DAROWIZNĘ I ULGĘ PODATKOWĄ!

Do końca roku pozostało już niewiele czasu. Przekazując darowiznę na cele statutowe Fundacji Viva!, możesz zyskać ulgi w rozliczeniach a nam pomóc w prowadzeniu akcji na rzecz zwierząt i niesieniu im pomocy. W 2007 r. podatnik osoba fizyczna – może odliczyć od podatku wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, nie więcej jednak niż 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoby posiadające osobowość prawną (firmy) mogą przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 10% dochodu rocznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych). Konstrukcja odliczenia podobna jest do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne.

Odliczyć będzie można jedynie te darowizny, które przekazane zostały pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2007 r.

Poświadczeniem dokonania darowizny, honorowanym przez urzędy skarbowe, jest:
* dowód wpłaty określonej sumy na rachunek bankowy lub w kasie organizacji, której przekazałeś darowiznę – w przypadku, gdy darowizną są pieniądze,
* faktura, rachunek lub inny dokument (na przykład umowa darowizny), który określa wartość darowizny oraz oświadczenie organizacji, której przekazałeś darowiznę, o jej przyjęciu – w przypadku, gdy przedmiotem darowizny nie są pieniądze, a na przykład przedmioty (w naszym przypadku np. karmy, lekarstwa, pokrycie kosztów leczenia, koszty opieki weterynaryjnej, adopcja na odległość itp.)

Przekazanie darowizny na cele statutowe nie przeszkadza w przekazaniu nam 1% podatku! Darowizna 1% na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego, zmniejszająca podatek dochodowy nie stanowi postawy do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku.

A w tym roku przekazanie darowizn 1% będzie zdecydowanie prostsze, wystarczy bowiem wpisać w odpowiednią rubrykę PIT nazwę organizacji, nasz KRS i obliczoną kwotę podatku. Resztę zrobi za nas Urząd Skarbowy.

Każda darowizna jest wymiernym wkładem w akcje na rzecz zwierząt!

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za wsparcie akcji niesienia pomocy zwierzętom!

 

Skip to content