VIVA

Politycy – specjalność: pomoc zwierzętom?

Jeśli nie jest Wam obojętny los zwierząt i chcielibyście aby politycy wzięli odpowiedzialność za jego poprawę

przyłączcie się!

25.10 (środa) g.15.00 Pl.Bankowy przed Ratuszem
<br />Już 12 listopada 2006 odbędą się wybory samorządowe. W programach większości partii brak jakiegokolwiek odniesienia do tematu ochrony zwierząt, chęci czy deklaracji tworzenia bardziej sprzyjającego tej kwestii prawa, otwarcia na współpracę z organizacjami zajmującymi się obroną praw zwierząt, a partie, które zamieściły postulaty związane z ochroną zwierząt nie zaprezentowały w praktyce żadnych konkretnych rozwiązań.
Skala problemów związanych ze złym traktowaniem jest ogromna, ponadto istnieje zatrważająco dużo przypadków łamania prawa i brak należytych konsekwencji dla sprawców.
W samej ustawie o ochronie zwierząt z 1997 roku jest bardzo dużo luk, które powodują natężenie problemów i trudności z wyciągnięciem konsekwencji wobec osób, dopuszczających się nadużyć wobec zwierząt.
Najważniejsze i podstawowe kwestie jakie wymagają wspólnych działań władz lokalnych i organizacji na rzecz praw zwierząt to:

– niekontrolowana i nielegalna hodowla psów i kotów powodująca bezdomność wśród zwierząt
– wielkoprzemysłowy chów świń
– niehumanitarna hodowla np. zwierząt futerkowych, oraz transport zwierząt
– brak należytych kontroli ubójów zwierząt
– brak kontroli miejsc rozrywki gdzie wykorzystywane są zwierzęta oraz brak należytej kontroli w ogrodach zoologicznych czy laboratoriach
– zaniedbania ze strony policji wobec przestępstw popełnianych na zwierzętach i często brak chęci współpracy z obywatelami w takich przypadkach

W programach takich partii jak Samoobrona czy PiS można odnaleźć jasną krytyczną postawę wobec wielkoprzemysłowego chowu świń &#8211; w związku z tym pytamy &#8211; jakie realne działania popierają tak poważne deklaracje? Platforma Obywatelska postulowała o większy zakres kontroli miejsc hodowli i uboju zwierząt &#8211; mimo tego nie mamy przykładów żadnych działań czy propozycji w tym zakresie ze strony tej partii.
Uważamy, że sprawą priorytetową jest podjęcie działań nad wprowadzeniem zmian w ustawie o ochronie zwierząt i większe otwarcie polityków i władz lokalnych na współpracę z organizacjami zajmującymi się ochroną praw zwierząt.
Przez naszą akcję chcemy pokazać naszą otwartość na dialog i gotowość do podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy polskiego prawa w zakresie ochrony i polepszenia sytuacji zwierząt w naszym kraju.
Specjalną uczestniczką zgromadzenia będzie Karina Schwerzler &#8211; wieloletnia inspektor zajmująca się interwencjami w przypadkach łamania praw zwierząt.

Akcja przygotowana przez
Uliczną grupę aktywistów
Viva Street Team

Forum
www.vivastreetteam.fora.pl
___

Ciekawostki:

Stanowisko Samoobrony w sprawie chowu przemysłowego:
http://www.samoobrona.org.pl/pages/03.Zwiazek/01.Program/index.php?document=12.referat.html
<br />

Skip to content