VIVA

Polowania na wieloryby, najnowsze informacje

Zakończyło się 61 spotkanie Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa (IWC) na portugalskiej wyspie Madeira. Niestety, nie przyniosło ono oczekiwanych efektów, IWC nie podjęło żadnych działań by uregulować polowania na wieloryby, zamiast tego, delegaci starali się unikać jak ognia uporania się z najbardziej kontrowersyjnymi kwestiami.<br />Obrady IWC odbywają się w dość trudnej, napiętej atmosferze. Uczestniczące w obradach kraje podzielone są na dwie grupy. Pierwsza popiera wielorybnictwo i chciałaby doprowadzić do likwidacji międzynarodowego moratorium na komercyjne polowania na wieloryby. Należy tu przede wszystkim Japonia, popierana przez Norwegię, Rosję, Islandię, Koreę i kilka innych państw. Druga sprzeciwia się komercyjnym polowaniom na wieloryby i chce promować ich ochronę oraz wykorzystywanie bez zabijania &#8211; np. do rozwoju turystyki związanej oglądaniem wielorybów (whalewatching). Do tej grupy należy m.in. Australia, Nowa Zelandia, USA i większość krajów UE, w tym uczestnnicząca po raz pierwszy w obradach z prawem głosu Polska, reprezentowana oficjalnie przez prezesa PTOP &#8222;Salamandra&#8221;, a jednocześnie członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody – doktora Andrzeja Kepela.

Krótko mówiąc, Japonia &#8211; kraj ciągle polujący na wieloryby, nie zagroziła wystąpieniem z IWC, nie przedstawiła także swojej propozycji dotyczącej uregulowania polowań dla celów komercyjnych.
Wiele emocji budzą także badania naukowe prowadzone przez Japonię, w trakcie których zabijane są setki wielorybów, a ich mięso czy produkty z innych części ciała trafiają następnie na rynek. Kraje Unii Europejskiej są zgodne, że badania te stanowią przykrywkę dla omijania moratorium na połowy komercyjne i dążą do zakończenia tego procesu.
Unia Europejska nie głosowała za ani przeciwko propozycji Danii/ Grenlandii by poza zezwoleniem dla rdzennych mieszkańców Grenlandii na kontynuację polowań na rocznym poziomie ok. 200 wielorybów z gatunków, na które do tej pory polowano, zezwolić dodatkowo na połowy 10 humbaków rocznie, nie było także głosów za rezerwatem dla wielorybów.

Australia wyraziła za to swój zdecydowany sprzeciw wobec &#8222;naukowych polowań na wieloryby&#8221; przeprowadzanych przez Japonię. Japonię potępiły także Stany Zjednoczone.

Udało się jednak przeforsować rezolucję klimatyczną, obligującą rządy to włączenia apektów ochrony środowiska do planów strategicznych.

Więcej info:
http://www.hsus.org/hsi/oceans/whales/international_whaling_commission/2009/iwc_2009_4.html
http://wyborcza.pl/1,75476,6749105,Stop_zabijaniu_wielorybow.html
<br> <br />Co możesz zrobić:
http://e-activist.com/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=24&ea.campaign.id=3392&ea.param.extras=Organization:wieloryby
<br>

Skip to content