VIVA

Poparcie dla projektu zakazu występów dzikich zwierząt w cyrkach

Komisja Unii Europejskiej będzie przegłosowywać projekt przedstawiony przez Austrię, zakazujący występów dzikich zwierząt w cyrkach. Poniżej przedstawiamy Wam treść listu z poparciem dla stanowiska Austrii, jaki można przesłać polskiej członkini Komisji Europejskiej Danucie Hübner.<br />List, jaki można wysłać Pani Hübner może mieć również dowolnie inną treść, która wyrażać będzie wsparcie dla zakazu, postulowanego przez Austrię. To ważny moment, w którym Komisja Europejska może podjąć decyzję, która z pewnością oddźwięk może mieć też i w innych krajach.

http://www.vgt.at/actionalert/circus/index.php?country=pl

Poproś polskiego komisarza EU o poparcie zakazu występów dzikich zwierząt w cyrkach!

Ostatecznie wszyscy komisarze Unii Europejskiej muszą wyrazić zgodę na to, czy Austria będzie pozwana do Trybunału Europejskiego. To dotyczy także polskiego komisarza EU, pani Danuty Hübner. Zaapeluj do pani Hübner, by poprosiła o poparcie innych komisarzy EU w sprawie utrzymania zakazu pokazywania dzikich zwierząt w cyrku, oraz by ona sama zagłosowała przeciwko wniesieniu skargi do Trybunału Europejskiego.

Wypełnij nasz formularz online, żeby wysłać email do pani Hübner.

Do:
Danuta Hübner cabinet-huebner@cec.eu.int
Komisarz Europejski ds. polityki regionalnej.
Temat:
Proszę o głosowanie za zakazem trzymania dzikich zwierząt w cyrkach w Austrii.

Szanowna Pani Komisarz Hübner,

Pani kolega, komisarz McCreevy, w liście z 12.10 Ref : 2005/4510 K(2005)4020 do austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych skarżył się, że zakaz pokazywania dzikich zwierząt w cyrkach, który jest zgodny z austriackim prawem o ochronie zwierząt, nielegalnie ogranicza działalność cyrków.
Argumentuje on, że chociaż ochrona zwierząt generalnie jest ważna, nie ma potrzeby, żeby całkowicie zakazywać pokazywania dzikich zwierząt w cyrkach.
Opinia eksperta na temat trzymania dzikich zwierząt w cyrkach.
W 1996r. Wiedeńskie Rzecznictwo ds. środowiska opublikowało naukowy dokument na temat trzymania dzikich zwierząt w cyrkach. Wniosek wynikający z tej publikacji jest jasny:
&#8222;Celem na przyszłość jest zezwolenie na trzymanie zwierząt w cyrkach tylko wtedy, kiedy potrzeby tych zwierząt mogą zostać zaspokojone. Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że w kwestii dzikich zwierząt w zasadzie nie jest możliwe zaspokojenie ich potrzeb.&#8221;
Organizacja skupiająca wszystkie grupy EU zajmujące się ochroną zwierząt, Eurogrupa dla opieki nad zwierzętami, jest także tego samego zdania. Drugiego sierpnia oświadczyli:
&#8222;Według opinii Eurogrupy trzymanie dzikich zwierząt w cyrkach nie może być usprawiedliwione ani pobudkami etycznymi, ani ochroną tych zwierząt, i powinno być stopniowo wycofywane w celu całkowitego zakazu trzymania dzikich zwierząt w cyrkach.&#8221;
Zakaz trzymania dzikich zwierząt w cyrkach, zapisany w §27 ustawy o ochronie praw zwierząt, powinien być postrzegany jako krok w kierunku rozwijania idei ochrony zwierząt. W niedalekiej przyszłości pozostałe państwa członkowskie EU wprowadzą taką legislację.

Szczególne problemy związane z trzymaniem dzikich zwierząt w cyrkach

Fakt, że §25 (trzymanie dzikich zwierząt), i w szczególności §28 (wykorzystywanie zwierząt na imprezach publicznych) austriackiego prawa o ochronie zwierząt ogólnie ani nie zabraniają trzymania w niewoli dzikich zwierząt w Austrii, ani wykorzystywania ich na imprezach publicznych, nie może być postrzegany jako sprzeczność. Problem polega na tym, że cyrki, ciągle się przemieszczając, nie mogą zaspokoić potrzeb tych zwierząt, jakkolwiek inni opiekunowie są w stanie zapewnić odpowiednie warunki. W dodatku, zwierzęta wykorzystywane do pojedynczych wystąpień (np. podczas kręcenia filmów), wyjątkowo mogą ucierpieć z powodu krótkoterminowego stresu. W wypadku, gdy stres byłby długotrwały, pozwolenie nie zostałoby wydane. W cyrku jest wręcz przeciwnie, zwierzęta żyją w ciągłym stresie związanym z występami i życiem pomieszczeniach, które z przyczyn obiektywnych są za małe.
Trzymanie dzikich zwierząt w cyrkach oznacza, że ludzie muszą wchodzić w bezpośredni kontakt z nimi. Dzikie zwierzęta stanowią zagrożenie dla człowieka i w celu uniknięcia go są odpowiednio tresowane. Ta tresura wymaga złamania woli zwierzęcia przy użyciu przemocy. Zwierzę musi uznać swojego opiekuna za kogoś nietykalnego i mającego przewagę. Jest to przeciwieństwem życia w ogrodach zoologicznych i rezerwatach, gdzie bezpośredni kontakt pomiędzy ludźmi i dzikimi zwierzętami nie jest konieczny, jest za to preferowany kontakt zwany kontaktem chronionym lub off-hand management. Dzięki tej metodzie nie ma potrzeby łamania woli zwierzęcia, ponieważ opiekunowie mają kontakt ze zwierzętami przez kraty, siatkę lub podobne zabezpieczenia.

Zagrożenie dla ludzi

Innym aspektem tej sprawy jest zagrożenie, jakie dzikie zwierzęta w cyrku stwarzają dla ludzi. Kiedy duże, silne, potencjalnie niebezpieczne zwierzęta w cyrku wchodzą w kontakt z ludźmi, może to skutkować poważnymi wypadkami ( http://www.circuses.com/attacks.asp )
W latach 1998 -2002 tylko w Austrii miały miejsce cztery przypadki zranienia ludzi przez dzikie zwierzęta w cyrku; wielbłąd nadepnął młodego chłopaka, w dwóch wypadkach młoda małpa kogoś pogryzła, a w lipcu 1998 słoń z cyrku Belly Vienna przeniósł widza przez barierkę i zgniótł jego klatkę piersiową. Rana zagrażała życiu mężczyzny, który natychmiast został przewieziony do szpitala i wprowadzony w sztuczną śpiączkę.

Niemożliwość wprowadzenia efektywnych środków kontroli

Upewnienie się, że prawa zwierząt są przestrzegane w jakimś konkretnym cyrku, jest prawie niemożliwe. Po prostu nie ma czasu na wskazywanie problematycznych obszarów i sprawdzania, czy zostały podjęte jakieś środki zaradcze, jeśli cyrk cały czas się przemieszcza. Przykładem tutaj jest niemiecki cyrk Barelli. Cyrk ten występował w Wiedniu (Austria) w kwietniu 2003. W tym czasie wiedeńskie prawo o ochronie zwierząt miało surowe przepisy, które odniosły się do faktu trzymania pięciu tygrysów należących do tego cyrku W wyniku tych przepisów cyrk został zobowiązany do wypożyczenia siatki w celu zbudowania wybiegu na wolnym powietrzu, który miałby wymagane wymiary. Ten wybieg do końca pobytu cyrku nie posiadał odpowiedniej konstrukcji. Co więcej, Verein Gegen Tierfabriken (Związek Przeciwko Fabrykom Zwierzęcym), dzięki stałej obserwacji, był w stanie udowodnić, że dzień po odjeździe inspektora weterynarii, pięć tygrysów zostały umieszczone w wozie transportowym i pozostały tam co najmniej przez cały dzień . Wybieg na zewnątrz pozostał pusty.

Podsumowanie

Jedynym sposobem na zapewnienie odpowiednich warunków wszystkim dziko żyjącym zwierzętom jest uznanie trzymania ich w cyrkach za bezprawne. Nakłada to usprawiedliwione ograniczenie na sposób, w jaki cyrk może prowadzić działalność, dlatego też proszę o poszukanie wsparcia u swoich kolegów i uznanie austriackiego prawa zakazującego trzymania dzikich zwierząt w cyrkach za wzór i nie narażanie go poprzez wyrażenie zgody na przekazanie tej skargi wyższej instancji.
Deputowany Parlamentu EU Jörg Leichtfried w swoim oświadczeniu z 15.11.2005 zażądał:

Dobro zwierząt powinno i musi stać się europejską wartością o absolutnym priorytecie!

Całkowicie zgadzam się z tym żądaniem.

Z poważaniem
(Imię i nazwisko , miejscowość)

<hr>

<i>Austria wprowadziła zakaz uzywania dzikich zwierzat w cyrkach, a
Komisja Europejska chce ten zakaz unieważnić. Z punktu widzenia Polski
bylem i jestem za UE, ale zwalczanie wyższych standardów ochrony
zwierząt w krajach czlonkowskich uważam za godne potępienia.

Goraco apeluje aby poprzec ten protest (jest bardzo dobrze przygotowany)
przez wyslanie gotowych listow do dwojga komisarzy EC, w tym do naszej
Danuty Huebner . Wystarczy kilka kliknięć: http://www.vgt.at/circus.php </i>

Profesor dr hab. Andrzej Elżanowski kierownik Zakładu Zoologii Kręgowców w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN

<br />Zdjecia i filmy pokazujące dramat zwierząt w cyrkach:
<a href="http://www.vgt.at/filme/index.php" target="_blank">www.vgt.at/filme/index.php</a>
<a href="http://www.petatv.com/circ.html" target="_blank">www.petatv.com/circ.html</a>

Skip to content