VIVA

Poprzyj zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach! ON-LINE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

<br />Komisja Europejska chce, aby austriacka ustawa zabraniająca trzymanie i użytkowanie dzikich zwierząt w cyrkach została uchylona!!!

Musimy działać!

Wyślij protest On-line
http://www.vgt.at/actionalert/circus/index.php?country=pl

Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że Komisja Europejska zabroni Austrii urzymanie surowych przepis&#972;w dotyczących ochrony zwierząt. Taka decyzja nie tylko oznaczałaby, że Austria musiałaby złagodzić swoje przepisy, ale r&#972;wnież to, że inne kraje Unii Europejskiej, w kt&#972;rych istnieją już odpowiednie zamiary aby wprowadzić zakazy trzymania dzikich zwierząt w cyrkach nie miałyby takiej możliwości.

Już w roku 1999 Austria musiała uchylić swoją ustawę o ochronie zwierząt. Dawniej chodziło o austriacką ustawę o transporcie zwierząt, kt&#972;ra została zakwestionowana przez UE ponieważ poniekąd w niedopuszczalny spos&#972;b ograniczała "wolny przepływ towar&#972;w". Tym razem chodzi o dzikie zwierzęta w cyrkach, a argumentem jest "wolność usług". Wystarczy! Obrońmy się w imieniu dobra zwierząt!

Pokażmy odpowiedzialnym, że dobro zwierząt jest ważniejsze niż wolność usług. Niech będzie to precedens, doprowadźmy do tego, że ochrona zwierząt stanie się wartością Europejską!
Zakaz trzymania dzikich zwierząt w cyrkach musi zostać utrzymany!

Obecna sytuacja

Po tym jak 1 stycznia 2005 został wprowadzony zakaz trzymania dzikich zwierząt w cyrkach, pewnien nieznany przedsiębiorca cyrkowy z poza Austrii skierował skargę do Komisji Europejskiej ponieważ odczuwał &#972;w zakaz jako ograniczenie wykonywania swoich usług.

W odpowiedzi na to Komisarz Unii Europejskiej d/s wsp&#972;lnego rynku, Charlie McCreevy, skierował w imieniu Komisji pismo (nr. 2005/4510 K(2005) 4020) (pismo w języku niemieckim, pismo w języku angielskim) do austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby otrzymać stanowisko zgodnie z artykułem 226 traktatu UE w przeciągu 2 miesięcy. Jeżeli Austria nie dozwoli zagranicznym cyrkom utrzymywać i wykorzystywać dzikich zwierząt, grozi Austrii postępowanie z tytułu zranienia traktatu Unii Europejskiej.

Ministerstwo d/s Zdrowia i Kobiet musi zająć stanowisko w sprawie zarzut&#972;w ze strony Komisji.

VGT przygotował "stanowisko w sprawie zarzut&#972;w Komisji Europejskiej przeciwko Austrii, na temat zakazu trzymania i użytkowania dzikich zwierząt w cyrkach, kt&#972;ry poniekąd ogranicza UE wolność świadczenia usług"
.
.

Zobaczcie także
http://www.viva.org.pl/index.php?&id=19&backPID=19&begin_at=30&tt_news=46&cHash=2813fc3d70<br /><a href="http://www.vgt.at/circus.php" target="_blank">www.vgt.at/circus.php</a>