VIVA

Postulaty do szwedzkiej prezydencji dotyczących praw zwierząt w UE

Drugie półrocze 2009 roku będzie okresem bogatym w zmiany legislacyjne dotyczące praw zwierząt w Unii Europejskiej. Prezentujemy ich streszczenie.<br />Transporty zwierząt
Komisja UE przewiduje przedstawienie propozycji poprawek do Rozporządzenia 1/2005 WE dotyczącego transportu zwierząt. Podobnie, jak większość prozwierzęcych NGOs, opowiadamy się za ograniczeniem transportów do 8 godzin &#8211; rozwiązaniem eliminującym problem okrutnych i zupełnie niepotrzebnych długodystansowych, których nie są w stanie uregulować żadne przepisy. Nasza organizacja opowiada się także za obowiązkiem używania nawigacji satelitarnej co umożliwi bezpośrednią kontrolę nad transportami łamiącymi prawo oraz pozwoli na zatrzymanie pojazdu oraz odebranie zwierząt.

Eksperymenty na zwierzętach
Podobnie jak większość organizacji pozarządowych domagamy się poprawy sytuacji zwierząt w laboratoriach; popieramy zakaz wykorzystywania małp naczelnych oraz zwierząt urodzonych na wolności oraz zdecydowanego odchodzenia od wykorzystywania zwierząt w badaniach laboratoryjnych przy okazji rewizji Dyrektywy 86/609. Zwracamy sie do szwedzkiej Prezydencji o podjęcie stosownych kroków w tym kierunku.

Rzeźnie
Mając świadomość uwarunkowań społeczno-ekonomicznych podtrzymujących proces hodowli i uboju zwierząt, z którym się nie zgadzamy, zwracamy się do szwedzkiej Prezydencji aby poparła propozycje Komisji UE w celu lepszego szkolenia personelu pracującego w europejskich rzeźniach. Wszystkie osoby pracujące przy uboju zwierząt powinny przechodzić co 5 lat europejskie szkolenia. Każda rzeźnia powinna mieć osobę odpowiedzialną za dobrostan zwierząt oraz ich ochronę. Domagamy się także zakazu uboju religijnego jako nie odpowiadającemu standardom cywilizowanego świata.

Klonowanie zwierząt do celów konsumpcyjnych
Zwracamy się do szwedzkiej Prezydencji aby w całej stanowczości potępiła ten proceder.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
Zwracamy się do szwedzkiej Prezydencji o podjęcie działań w celu zapewnienia poprawy warunków chowu zwierząt hodowlanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz zapewnienia funduszy na wprowadzenie tej propozycji w unijnym budżecie. Opowiadamy się z stanowczo za propagowaniem rolnictwa ekologicznego respektującego prawa zwierząt oraz przyjaznego środowisku naturalnemu. Przeciwstawiając się niszczącej środowisko i nie respektującej dobrostanu zwierząt hodowli przemysłowej, zwracamy się do szwedzkiej Prezydencji o podjęcie działań w celu jej likwidacji.
<br><br />

Skip to content