VIVA

Prace nad nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt

Od kilku miesięcy trwają pracę nad zmianami do ustawy o ochronie zwierząt, która w prawie niezmienionej formie funkcjonuje od 1997 roku. Fundacja Viva początkowo pracowała w grupie razem z OTOZ Animals i BLP ale zdecydowaliśmy się połączyć nasz projekt z propozycjami Koalicji Dla Zwierząt.<br />To, że ustawa wymaga zmian jest widoczne gołym okiem dla osób, które zajmują sie ochroną zwierząt. Zaczynając od braków uniemożliwiających straży miejskiej skuteczne interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt – przez niejasno sprecyzowane obowiązki gmin wobec bezdomnych zwierząt a kończąc na zbyt niskich karach i braku kwalifikowania niektórych czynów jako przestępstw jak np. zoofilii.

Istotą naszych tj Vivy, Otoz i BLP propozycji zmian poza zapobieganiem okrucieństwu wobec zwierząt domowych i ich bezdomności jest jednak również poprawa losu zwierząt gospodarskich. W związku z tym w projekcie, który proponujemy są zawarte postulaty będące przedmiotem naszych kampanii:
– sprzedaż żywych karpi
– wielkoprzemysłowy chów zwierząt
– transport żywych zwierząt
– import produktów pochodzących z polowań na foki
– chów zwierząt futerkowych na futra

oraz inne które wiążą się s okrutnym traktowaniem zwierząt jak np.:
– chów na stłuszczone wątroby
– ubój religijny
– wykorzystywanie zwierząt w cyrkach
– trzymanie psów na łańcuchu
– zwierzęta sprzedawane w sklepach zoologicznych
– kastracja bez znieczulenia

Naszym celem jest wprowadzenie projektu szerokich zmian i obrona jak największej ilości postulatów. Wspólnie z Koalicją Dla Zwierząt mamy nadzieję, że projekt trafi do sejmu w najbliższych tygodniach.
<br><br /><a href="http://www.koalicja.org.pl" target="_blank">www.koalicja.org.pl</a>
<br>

Skip to content