VIVA

Rada Europy przyjęła wszystkie zmiany rekomendacji dotyczące polowań na foki. To bardzo dobra wiadomość!

Gratulujemy Radzie Europejskiej uchwalenia historycznej rezolucji wzywającej jej 46-państw członkowskich, do wypromowania inicjatyw dążących do zakazania handlu produktami z fok, powtarzając tym samym precedensy powstałe w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Rezolucja prosi również Kanadę, o zakazanie okrutnych metod polowania na foki w których używa się hakapików i pistoletów.<br />"Ta historyczna rezolucja jest kolejnym jasnym znakiem, że globalne rynki handlu produktami z fok zamykają się" powiedziała Rebecca Aldworth, dyrektorka kanadyjskiej organizacji HSUS. "Wielu ludzi wierzy, że polowania na foki w Kanadzie skończą się wkrótce i dlatego kanadyjski rząd musi zadziałać już teraz, by zapewnić rybakom właściwe odszkodowanie z tytułu zaprzestania polowań na foki&#8221;.

Rada Europy, najstarsza polityczna organizacja w europie, jest wpływowym ciałem z 46 państwami członkowskimi wliczając Rosję, Turcję, państwa zachodnioeuropejskie oraz 21 krajów centralnej i wschodniej Europy.
Jej polityczne osiągnięcia zawierają 200 prawnie wiążących europejskich traktatów
i konwencji. Kanada i Stany Zjednoczone posiadają stan obserwatora w Radzie Europy.

Rządy na całym świecie kontynuują okazywanie sprzeciwu polowaniom na foki w Kanadzie. W dzisiejszej rezolucji, członkowie Rady Europy napisali: "Zgromadzenie przyjmuje deklarację Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2006, dotyczącą zakazu handlu produktami z fok w Unii Europejskiej proszącej ” Komisje, by natychmiast sporządzić regulacje, zakazujące importu, eksportu i sprzedaży produktów z fok."

Warto zauważyć, że żaden kraj nie przyłączył się do Unii Europejskiej nie należąc wcześniej do Rady Europy.

Teraz wystarczy nasiskać na Komisję Europejską, która jest odpowiedzialna za rozpoczęcie pracy nad dyrektywą ostatecznie zakazującą handlu produktami pochodzącymi z polowań na foki.

Dziekujemy wszystkim za wsparcie w kampanii przeciwko polowaniom na foki w Kanadzie &#8211; to właśnie dzięki poparciu tak wielu ludzi na całym świecie, kluczowe ciała polityczne zostały zmuszone do zajęcia się tą sprawą.

Więcej informacji o kampanii przeciwko rzezi fok w Kanadzie:
http://www.protectseals.org
http://www.ratujfoki.pl

Aby przeczytać rezolucję i jej poprawki odwiedź:
http://assembly.coe.int/Sessions/2006/Agenda/EAgenda061117.pdf
<br><br />

Skip to content