VIVA

Sejm ustanowił dzień zwierząt w Polsce

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dzisiaj (27 X 2006 ) 315 głosami za, 25 przeciw i 35 głosami wstrzymującymi się Sejm RP uchwalił, że dzień 4 października będzie obchodzony w Polsce jako Dzień Zwierząt.
Treść Uchwały, jak i jej uzasadnienie dostępne jest na:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/druk?OpenAgent&984<br /><br />