VIVA

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej organizowanej w ramach decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 2/2012

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Ul. Kawęczyńska 16/42 A

03-772 Warszawa

Warszawa, 24.04.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

Dot.: decyzji o udzielenie pozwolenia na organizowanie zbiórek publicznych, BF-I-WA.622.15.2012.JG nr 2/2012 z dnia 12 marca 2012

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! zgodnie z uzyskaną decyzją BF-I-WA.622.15.2012.JG nr 2/2012 z dnia 12 marca 2012 składa w załączeniu sprawozdanie ze zbiórek publicznych urządzanych w dniach 12.03.2012 – 31.01.2013

Zbiórki niniejsze organizowane były przez wolontariuszy naszej organizacji.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Ul. Kawęczyńska 16/42 A

03-772 Warszawa

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH 

organizowanych w ramach decyzji 

Marszałka Województwa Mazowieckiego 

F-I-WA.622.15.2012.JG nr 2/2012 z dnia 12 marca 2012

Warszawa 2013

Grupa wolontariuszy działająca w ramach Fundacji „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 16/42A, w oparciu o decyzję F-I-WA.622.15.2012.JG nr 2/2012 z dnia 12 marca 2012 Marszałka Województwa Mazowieckiego przeprowadziła w okresie od 13 marca 2012 do 31 stycznia 2013 r. zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków dla zwierząt przebywających na terenie byłego schroniska w Korabiewicach z przeznaczeniem na:
– zakup artykułów – jedzenie i karma dla psów, kotów, koni i niedźwiedzi, budy, słoma, siano, sterylizacje, materiały i usługi budowlane
– zakup usług, towarów i dostaw energii, gazu, węgla, wody niezbędnych do opieki nad zwierzętami
– opiekę nad zwierzętami bezdomnymi (obsługa i opieka nad zwierzętami na terenie schroniska i w szpitalach/hotelach dla zwierząt)
– opiekę weterynaryjną – w tym sterylizację, leczenie, kastrację i inne niezbędne zabiegi i operacje


Zbiórki były przeprowadzane w następującej formie:

  • do skarbon stacjonarnych
  • dobrowolne wpłaty na konto:

Bank BISE I/O Warszawa 05 1370 1109 0000 1706 4838 7319

Zbiórki środków pieniężnych były dobrowolnymi darowiznami składanymi przez darczyńców do zaplombowanych puszek stacjonarnych lokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego (załącznik nr 1).

W wyniku zbiórek zebrano kwotę 271.945,41 zł. W tym 1.704,89 zł gotówką i 270.240,52 zł z wpłat na konto

Fundusze zostały w całości przeznaczone na pomoc zwierzętom przebywającym w byłym Schronisku w Korabiewicach. Wydatkowano je w całości zgodnie z załączonymi rachunkami i fakturami.

Nie było żadnych kosztów związanych z realizacją zbiórek.

Skip to content