VIVA

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w Krasnymstawie

Starosta Krasnostawski

22-300 Krasnystaw

ul. Sobieskiego 3

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

     Informujmy, że na podstawie decyzji  nr 1/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. Starosty Krasnostawskiego  w okresie od 01. lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. została  przeprowadzona  zbiórka  publiczna na terenie powiatu krasnostawskiego w formie: zbiórki darowizn do puszek kwestarskich, celem zapewniania opieki zwierzętom.

Suma  zebranych  ofiar  pieniężnych do puszkek kwestarskich wyniosła łącznie:  

1 619,85 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewiętnaście złotych 85/100).

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0,00 zł

Zebrane ofiary pieniężne przeznaczono na pokrycie kosztów zabiegów weterynaryjnych dla zwierząt będących pod opieką Krasnostawskiej Grupy Fundacji VIVA!

Sfinansowano zabiegi weterynaryjne na kwotę 1 621,00 zł :

sterylizacja 3 suczek,

sterylizacja 7 kotek,

kastracja 2 psów,

kastracja 2 kocurów,

leczenie bezdomnego psa i 2 kotów,

szczepienie, odrobaczenie kota  i odpchlanie, odrobaczanie psa.

W załaczniku szczegółowe zestawienie protokołów z otwarcia puszek kwestarskich oraz rachunków za zabiegi weterynaryjne.

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej zamieszczono na stronie internetowej Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!  pod adresem:

www.krasnystaw.viva.org.pl – 31.12.2013 r

i na stronie www.viva.org.pl

Nie przeprowadzono publicznej zbiórki w  formie zbiórki karmy i innych darów rzeczowych.

Skip to content