VIVA

Wege Akcja dla głodującej Afryki !

Viva! współorganizuje akcję zbierania funduszy dla głodujących dzieci w Afryce.<br />Viva przyłączyła się do pomysłu Greenangels zorganizowania akcji zbierania funduszy dla głodujących dzieci w Afryce. Do dzisiaj zostało zebrane ponad 4.500 zł!

CODZIENNIE NA ZIEMI W WYNIKU GŁODU, NIEDOŻYWIENIA I CHORÓB NIMI SPOWODOWANYMI UMIERA 30 TYSIĘCY DZIECI! W CHWILI OBECNEJ KLĘSKA DOTKNĘŁA ZACHODNIA AFRYKĘ, SZCZEGÓLNIE NIGER. ZAGROŻONE JEST ŻYCIE MILIONÓW LUDZI, SETEK TYSIĘCY DZIECI. RATUJMY TO CO NAJCENNIEJSZE – ŻYCIE – I ZRÓBMY WSZYSTKO, ABY POŁOŻYĆ KRES JEDNEMU Z NAJOKROPNIEJSZYCH ZJAWISK NA ZIEMI JAKIM JEST GŁÓD.

WEGE AKCJA DLA GŁODUJĄCEJ AFRYKI MA NA CELU:

1. ZEBRAĆ KONKRETNE ŚRODKI FINANSOWE NA POMOC DLA GŁODUJĄCYCH LUDZI (POMOC ZOSTANIE PRZEZNACZONA DLA NIGRU)
2. ROZPOWSZECHNIĆ INFORMACJE NA TEMAT GŁODU NA ZIEMI I JEGO PRZYCZYN
3. UZMYSŁOWIĆ LUDZIOM, ŻE MAJĄ REALNY WPŁYW NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU GŁODU<br /><a href="http://www.greenangels.org/wegeforafrica.html" target="_blank">www.greenangels.org/wegeforafrica.html</a>

Skip to content