VIVA

Viva! dla klimatu

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! od lat prowadzi działania w zakresie poprawy losu zwierząt, promocji weganizmu i ekologii. W Polsce funkcjonuje od 2000 roku, a swoje cele realizuje poprzez cały wachlarz działań, od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw sądowych przez szkolenia instytucji państwowych, aż po prowadzenie wielu kampanii tematycznych.

Fundacja Viva! od samego początku wspiera działania w zakresie ochrony środowiska i ekologii poprzez szerzenie wiedzy na temat wpływu chowu przemysłowego na przyrodę i środowisko oraz poprzez promocję przyjaznej planecie diety roślinnej. Jedną z pierwszych kampanii Fundacji był projekt Chów przemysłowy śmierdzi”, w ramach którego odbył się szereg akcji ulicznych w różnych miastach Polski. Została wydana obszerna broszura „Planeta na talerzu” i ulotki „Chroń Ziemię dietą” ukazujące destrukcyjny wpływ diety opartej na mięsie i produktach odzwierzęcych na Ziemię. Dodatkowo w ramach kampanii zorganizowano prelekcje i wykłady edukacyjne, wystawę plakatów i inne przedsięwzięcia poruszające tematykę wpływu chowu przemysłowego na środowisko.

Obecnie w ramach współpracy dwóch kampanii Vivy! - Stopklatka i Zostań Wege prowadzone są nowe działania pod nazwą Wege dla klimatu, które stricte związane są z wpływem chowu przemysłowego na zmiany klimatu i wyboru diety roślinnej jako jednego z remediów będących ratunkiem dla naszej planety. Katastrofa klimatyczna już trwa, a tempo postępujących, negatywnych zmian wymaga podjęcia działań na rzecz klimatu w szerszym zakresie. Przemysłowy chów zwierząt zużywa ogromne zasoby (grunty, woda), w znaczący sposób przyczynia się do wycinki lasów, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszcza środowisko i wpływa na zanikanie bioróżnorodności. Ponadto następuje intensyfikacja chowu przemysłowego zwierząt, który już teraz działa na gigantyczną wręcz skalę, co w obecnej sytuacji nie powinno mieć miejsca - Łukasz Musiał - koordynator kampanii Stopklatka.

Fundacja Viva! uruchomiła akcję Wege piątki, w ramach której porusza tematykę wpływu chowu przemysłowego i diety opartej na mięsie na klimat, promuje akcję Zostań Wege na 30 dni, która ma na celu pokazanie, że zbilansowana dieta roślinna nie jest trudna, a za to różnorodna i smaczna. Ponadto przeprowadziła wiele akcji ulicznych i reklamowych takich jak „Dbaj o siebie i planetę - jedz roślinnie!”, happeningi (bazujące na pomyśle Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA!) z wiaderkami obrazującymi jak duże zużycie wody powoduje produkcja mięsnych burgerów. To co ląduje na naszym talerzu ma znaczenie nie tylko dla zwierząt, naszego zdrowia, ale także dla przyszłości planety. Musimy wymagać nie tylko zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych ze spalaniem paliw kopalnych, transportem i przemysłem, ale także konieczne są systemowe zmiany w produkcji żywności. Ludzie powinni zrezygnować lub chociaż ograniczyć konsumpcję, a co za tym idzie produkcję mięsa i produktów odzwierzęcych. Jest to konieczne, aby niwelować negatywny wpływ ludzkiej diety na klimat i środowisko - Karolina Czechowska - koordynatorka kampanii Zostań Wege.

Przyszłość planety i kolejnych pokoleń zależy od decyzji i działań, które podejmiemy dzisiaj. Wymagamy rozwiązań systemowych. Tematu zmian klimatycznych nie można dłużej ignorować, a na barkach rządów i korporacji spoczywa ogromna odpowiedzialność, warto jednak zauważyć, że także nasze codzienne decyzje mają znaczenie. Oddajemy w Wasze ręce obszerny, merytoryczny raport „Zabójczy dla planety. Jak chów przemysłowy wpływa na Ziemię”. Równolegle prowadzimy prace nad dalszym rozwojem akcji Vege dla klimatu.

Ostatnie badania pokazują, że globalne ocieplenie będzie postępować szybciej niż sądzono, co oznacza, że mamy jeszcze mniej czasu na działanie, aby nie dopuścić do momentu, po którym nie będzie już odwrotu. Obyśmy nie zaprzepaścili szans na ratowanie naszego domu, naszej planety, obyśmy nie zapisali się na kartach długiej historii Ziemi jako krótki destrukcyjny epizod. Jeszcze nie jest za późno. Działamy dalej z myślą o zwierzętach, ludziach oraz przyszłości planety Ziemi!

RAPORTY

Oddajemy w Wasze ręce obszerny, merytoryczny raport „Zabójczy dla planety. Jak chów przemysłowy wpływa na Ziemię”.

Skip to content