VIVA

Za Europą bez testów na zwierzętach!

Zgromadzono już prawie 300 tys. podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt i Europą bez testów na zwierzętach”.

Największe prozwierzęce organizacje europejskie – PETA, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, Cruelty Free Europe, Humane Society International, Eurogroup for Animals, European Coalition to End Animal Experiments (reprezentujące łącznie 100 organizacji z 26 krajów członkowskich UE*) – podjęły działania, by zmobilizować milion Europejczyków i uratować kosmetyki wolne od okrucieństwa w związku z zagrożeniem obowiązującego w Europie od dawna zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach.

PODPISUJĘ SIĘ POD EUROPEJSKĄ INICJATYWĄ OBYWATELSKĄ!

Czy testy kosmetyków na zwierzętach nie są już zakazane w UE?

W 2004 roku, po dziesięcioleciach kampanii, Unia Europejska zakazała testowania gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach. W 2009 roku dodatkowo zakazano testowania składników kosmetyków, a wreszcie w 2013 roku zakazano sprzedaży kosmetyków testowanych na zwierzętach. Podejście UE stało się wzorcem zmian przepisów na całym świecie.

Wskutek pojawienia się nowych wymagań Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dotyczących testowania zaczęto ignorować zakazy! Zagroziło to ruchowi, do którego Parlament Europejski wzywa stanowczo od 2018 roku. Czyli do globalnego zakazu wszelkich testów kosmetyków na zwierzętach do 2023 roku.

Impulsem do powołania inicjatywy do życia były działania ECHA. Petycja wzywa do całkowitego odchodzenia od wykorzystywania zwierząt do testowania na terenie UE. Funkcjonujący od lat zakaz udowodnił, że z powodzeniem da się wprowadzać na rynek nowe produkty bez poświęcania życia zwierząt. Rozwinęły się metody testowania bez użycia zwierząt: modelowanie komputerowe, organs on chips czy wykorzystanie sztucznych tkanek. Teraz możemy zrobić kolejny krok.

ECHA wzywa do nowego testowania na zwierzętach składników, które były bezpiecznie używane przez konsumentów! A także w bezpieczny sposób obchodzono się z nimi w fabrykach od wielu lat – nawet tych używanych wyłącznie w kosmetykach. Jeśli ECHA posunie się dalej, miliony kolejnych zwierząt mogą zostać poddane okrutnym testom. Mimo, że istnieją inne sposoby pozyskiwania danych dotyczących bezpieczeństwa.

Testy na zwierzętach nie są już konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa produktów! Wszytko dzięki nowoczesnym, odpowiednim dla ludzi, niezwierzęcym alternatywom, które naukowcy zajmujący się bezpieczeństwem opracowują i stosują od dziesięcioleci.

PODPISUJĘ SIĘ POD EUROPEJSKĄ INICJATYWĄ OBYWATELSKĄ!

Czego żąda się do Komisji Europejskiej?

Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt i firmy kosmetyczne wzywają konsumentów do podpisania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, żądając, aby Komisja Europejska:

1. Chroniła i wzmacniała zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach.

Zainicjowała zmiany ustawodawcze w celu zapewnienia ochrony konsumentów, pracowników i środowiska bez nowych testów na zwierzętach z jakiegokolwiek powodu.

2. Przekształciła unijne przepisy dotyczące chemikaliów.

Zapewniła ochronę zdrowia ludzi i środowiska poprzez zarządzanie chemikaliami bez zatwierdzania nowych wymagań obejmujących testy na zwierzętach;

3.  Zmodernizowała dziedzinę regulacji w UE.

Zobowiązała się przed końcem obecnej kadencji do przedstawienia wniosku ustawodawczego, w którym nakreślono plan stopniowego wycofywania wszystkich testów na zwierzętach w UE.

Organizatorzy mają na celu jak najszybsze uzyskanie miliona podpisów dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Podkreślają, że żądania ECHA dotyczące nowych testów łamią zapisy o zakazie testowania na zwierzętach oraz sprzeciwiają się woli obywateli UE.

Obywatele Europy mogą podpisać inicjatywę i pokazać Komisji, że nie zaakceptują złamanych obietnic ani przepisów, które dla zwierząt oznaczają cierpienie.

Sondaże pokazują, że 3/4 dorosłych osób w państwach członkowskich UE zgadza się, że testowanie na zwierzętach produktów kosmetycznych i ich składników jest niedopuszczalne w każdych okolicznościach. Aż 70% popiera plan wycofania wszystkich testów na zwierzętach! To smutne, że po raz kolejny musimy stoczyć bitwę, o której obywatele Europy myśleli jako wygranej. Dzięki udanej Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej możemy sprawić, że osoby decyzyjne będą nas słuchać, chronić przełomowe zakazy i zapewnią podjęcie działań, które położą kres cierpieniu zwierząt w laboratoriach w UE na dobre.

PODPISUJĘ SIĘ POD EUROPEJSKĄ INICJATYWĄ OBYWATELSKĄ

Czy kosmetyki mogą być bezpieczne bez testów na zwierzętach?

Bezpieczne kosmetyki bez testów na zwierzętach nie są nowym pomysłem – wiele firm od dziesięcioleci jest wolnych od okrucieństwa.

W rzeczywistości kosmetyki bez testów na zwierzętach mogą być bezpieczniejsze. Testy toksyczności przeprowadzane na zwierzętach opierają się na założeniu, że wpływ produktu lub jego składnika na zwierzęta może dostarczyć informacji, dzięki którym można przewidzieć, co stanie się z ludźmi lub środowiskiem. Istnieją jednak poważne i rosnące obawy, że w rzeczywistości tak nie jest.

Wiele testów na zwierzętach wymaganych przez prawo nie zostało nawet formalnie zatwierdzonych. Oznacza to, że ​​ich podstawy naukowe, wiarygodność i znaczenie dla ludzi nie zostały wykazane w zadowalający sposób. Nawet te testy, które zatwierdzono mogą być zawodne, nie dając tego samego wyniku po powtórzeniu badania.

Biorąc pod uwagę biologiczne różnice między ludźmi a zwierzętami powszechnie stosowanymi w testach toksyczności, nadmierne dawki, na które są narażone zwierzęta oraz nienaturalne i stresujące warunki, które muszą znosić w laboratorium, nie będzie zaskoczeniem, że alternatywy bardziej odpowiednie dla człowieka mogą lepiej chronić ludzi.

Zakazy testowania kosmetyków na zwierzętach spowodował ogromny rozwój metod oceny bezpieczeństwa kosmetyków i ich składników bez udziału zwierząt. Lepsze i bardziej zaawansowane podejścia obejmujące wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi, takich jak trójwymiarowe modele tkanek i zaawansowane symulacje komputerowe, wykorzystuje się obecnie do zapewnienia produkcji bezpiecznych kosmetyków bez krzywdzenia zwierząt.

Należy również zauważyć, że wiele składników kosmetyków będących przedmiotem nowych wniosków dotyczących testów na zwierzętach w ramach REACH ma długą historię bezpiecznego stosowania u ludzi. 

W rzadkich przypadkach, gdy bezpieczeństwa produktu lub składnika nie można wykazać przy użyciu metod niezwierzęcych, najprościej jest ich nie używać.

Dlaczego trzeba podać PESEL?

Przepisy o europejskiej inicjatywie ustawodawczej (ECI) wymagają, aby każdy sygnatariusz/sygnatariuszka podał/a swój numer PESEL. Jest on niezbędny, by zweryfikować i potwierdzić podpis oraz wiek osoby podpisującej (musi wynosić minimum 18 lat). ECI to wyjątkowy instrument, który po uzyskaniu miliona głosów poparcia kieruje do prac w komisji europejskiej postulat będący przedmiotem inicjatywy! Ranga tego rozwiązania wymaga zweryfikowania osób podpisujących.

Wszystkie dane, które przekazują sygnatariusze i sygnatariuszki zbiera się wyłącznie na potrzeby tej inicjatywy. Stronia internetowa jest zabezpieczona przez komisję europejską. Organizacje i osoby zachęcające do poparcia inicjatywy nie mają wglądu ani dostępu do zgromadzonych danych.

Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów przyjął rezolucję wzywającą do wdrożenia planu zaprzestania użycia zwierząt do badań i doświadczeń! Niestety to nie koniec walki o zwierzęta wykorzystywane w laboratoriach. Rezolucja nie jest wiążącym aktem prawnym. Jednak daje nadzieję, że możemy sprawić by Europa była wolna od cierpienia zwierząt używanych do doświadczeń.

Skip to content