VIVA

Zakażmy eksperymentów na ssakach naczelnych!

Po 20 latach, prawo Unii Europejskiej dotyczące eksperymentów na zwierzętach jest rewidowane. Dyrektywa 86/609/EEC, która dotyczy zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach, stanowi podstawę na której wszystkie kraje członkowskie muszą oprzeć swoje prawo krajowe.<br />Jak dotąd, ponad 433 europosłów podpisało deklarację wzywającą do wpisania zaprzestania stosowania w eksperymentach wszystkich ssaków naczelnych w nowe prawo europejskie. Niestety, Komisja Europejska zignorowała to wezwanie uginając się pod presją przemysłu i usuwając z Dyrektywy 86/609 zapis o stopniowym wycofywaniu wykorzystywania naczelnych. Pilnie potrzebna jest Wasza pomoc!

Zlecone niedawno przez Komisję Europejską badanie opinii wykazało, że 80% ankietowanych obywateli UE uważa wykorzystywanie tych wielce inteligentnych zwierząt w eksperymentach za niedopuszczalne. Pomimo tak silnego sprzeciwu opinii publicznej, w całej Europie wykorzystuje się obecnie około 10 tysięcy ssaków naczelnych.

Przed nami stoi ogromna szansa na wprowadzenie zakazu wykorzystywania tych zwierząt. Większość członków Parlamentu Europejskiego – i głosujących obywateli – popiera ten zakaz. Czas więc upewnić się, aby wszyscy o tym usłyszeli!

Możesz pomóc!
Skontaktuj się ze swoim europosłem/swoją europosłanką i wyraź poparcie dla wprowadzenia tego zakazu oraz dla konkretnego, uwzględniającego daty zapisu w Dyrektywie 86/609 dotyczącego wycofywania małp naczelnych z eksperymentów. Link do listy polskich europosłów znajdziesz poniżej.

Eksperymenty na zwierzętach nie są ani miarodajne, ani wiarygodne, są natomiast często okrutne i nigdy nie biorą pod uwagę interesu zwierząt. Wielokrotnie okazywało się, że substancje, które są nieszkodliwe dla zwierząt, są krzywdzące dla ludzi – i na odwrót. Mimo to, rokrocznie miliony zwierząt cierpią w laboratoriach na całym świecie. Nierzadko eksperymenty, które się na nich przeprowadza, nie tylko nie mają wartości naukowej, ale okazują się być po prostu absurdalne – niezależnie od gatunku zwierzęcia, które zmusza się do udziału w badaniu. Zakaz eksperymentów na ssakach naczelnych nie doprowadzi do wyeliminowania wszystkich eksperymentów na zwierzętach od razu, ale jest ważnym krokiem w tą stronę. Dlatego bardzo ważne jest jego wspieranie!
<br><br />Lista polskich europosłów: <a href="http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?country=PL&language=PL" target="_blank">www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?country=PL&language=PL</a>
Animal Aid: Primate Experiments: The Painful Reality (po ang): http://animalaid.org.uk/h/n/CAMPAIGNS/experiments/ALL/1505//
The case for an EU ban on primate experiments http://animalaid.org.uk/images/pdf/euban.pdf
<br>

Skip to content