VIVA

Żywy karp odchodzi w zapomnienie!

Jak wynika z najnowszego badania IBRiS z listopada 2023 roku, 71,5% Polek i Polaków nie planuje zakupu żywego karpia na święta.

To pokazuje, że jesteśmy w dobrym momencie, aby wprowadzić w Polsce zakaz sprzedaży żywych ryb. Zakończy on cierpienie milionów karpi ‒ mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva! Żywe ryby są ciągle pakowane do foliówek bez wody, nieumiejętnie ogłuszane i stłoczone w nienatlenionych zbiornikach dodaje.

71,6% badanych uważa, że przenoszenie żywych ryb w reklamówkach bez wody powoduje ich cierpienie.

Dzięki kampaniom społecznym Polki i Polacy są coraz bardziej świadomi, że ryby też czują. Nie zgadzają się na znęcanie się nad nimi mówi Magda Góra z Vivy! W naszą kampanię „Krwawe święta” angażuje się najwięcej osób niebędących na co dzień aktywistami i aktywistkami organizacji ochrony zwierząt. Nic w tym dziwnego, gdyż cierpienie karpi odbywa się na oczach konsumentów dodaje.

W lutym 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia uznał sprzedawców Krzysztofa B. i Marcina L. za winnych znęcania się nad karpiami na Rynku Bałuckim.

Jest to efekt kontroli przeprowadzonej w 2018 roku przez aktywistów Fundacji Viva! na stoiskach z żywymi karpiami na łódzkich targowiskach. Ryby były trzymane w brudnej, zakrwawionej wodzie, rzucane, zabijane i patroszone bez ogłuszania. 

Niestety to powszechny widok na targowiskach, który może zakończyć jedynie ustawowy  zakaz sprzedaży żywych ryb. Dlatego w Dzień Ryby 20 grudnia 2021 roku Fundacja Viva! złożyła do kancelarii Premiera RP petycję o wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb. Podpisało się pod nią ponad 20 tysięcy osób. 

W 2021 roku Viva! wystosowała także pisma do lokalnych samorządów w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb na miejskich targowiskach i terenach podległych miastu. Najszybciej zareagował Poznań, gdzie po zarządzeniu Spółki „Targowiska” żywe ryby zniknęły z rynków Jeżyckiego, Łazarskiego, Wildeckiego, Racjonalizatorów i Świt, z placów Bernardyńskiego i Wielkopolskiego oraz z targowiska przy ul. Bukowej. Także na terenach miejskich we Wrocławiu i Łodzi nie będzie sprzedaży żywych ryb .

W grudniu 2020 roku doczekaliśmy się zmiany wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sprzedaży i transportu żywych ryb. Nowe zawierają kluczowy zapis: karpie należy transportować w opakowaniach z wodą z możliwością przyjęcia naturalnej pozycji przez rybę.

Jak wynika z badań CBOS z 2018 roku, aż 86% Polek i Polaków popiera wprowadzenie zakazu transportu żywych ryb bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie. To dowodzi, że społeczeństwo nie zgadza się na znęcanie się nad rybami ‒ mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva!

Podpisz petycję o wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce: KLIK

Skip to content