VIVA

Żywy Towar

Kampania, w ramach której kontrolujemy targi zwierząt hodowlanych w Polsce. Dążymy do zakazu handlu zwierzętami na targach.

O NAS

Tysiące zwierząt rocznie doznają bólu i cierpienia z powodu bezsensownie długiej podróży, braku wody i pożywienia, oraz zadawanej im przemocy. Odwiedzamy targi w całej Polsce, dokumentujemy nieprawidłowości, informujemy właściwe instytucje, o ujawnionych przestępstwach informujemy organa ścigania a także interweniujemy na miejscu. Działamy wspólnie z Policją, czy Inspekcją Transportu Drogowego kontrolując transporty zwierząt. 2016 roku opublikowaliśmy duży raport z kontroli targów zwierząt w Polsce, który trafił do wszystkich kompetentnych instytucji w kraju. W 2016 roku zostały również zamknięte dwa targi, które wcześniej kontrolowaliśmy. Do tej pory udało nam się również zebrać prawie 50 000 podpisów pod petycją za zakazem organizacji targów.