VIVA

Żywy Towar

Kampania, w ramach której kontrolujemy targi zwierząt hodowlanych w Polsce. Dążymy do zakazu handlu zwierzętami na targach.

O NAS

Tysiące zwierząt rocznie doznają bólu i cierpienia z powodu bezsensownie długiej podróży, braku wody i pożywienia, oraz zadawanej im przemocy. Odwiedzamy targi w całej Polsce, dokumentujemy nieprawidłowości, informujemy właściwe instytucje, o ujawnionych przestępstwach informujemy organa ścigania a także interweniujemy na miejscu. Działamy wspólnie z Policją, czy Inspekcją Transportu Drogowego kontrolując transporty zwierząt. 2016 roku opublikowaliśmy duży raport z kontroli targów zwierząt w Polsce, który trafił do wszystkich kompetentnych instytucji w kraju. W 2016 roku zostały również zamknięte dwa targi, które wcześniej kontrolowaliśmy. Do tej pory udało nam się również zebrać prawie 50 000 podpisów pod petycją za zakazem organizacji targów.

Skip to content