Wyślij maila w sprawie eksperymentów na ssakach naczelnych!

Parlament Europejski wystosował oświadczenie pisemne które wzywa Komisję Europejską i Radę Ministrów do ustalenia harmonogramu działań w celu zastąpienia wszystkich eksperymentów wykorzystujących ssaki naczelne przez alternatywne eksperymenty. Posłowie wzywają także o priorytetowe potraktowania położenia kresu wykorzystywaniu w eksperymentach naukowych ssaków naczelnych i schwytanych na wolności pozostałych małp. <br />Pełen tekst oświadczenia możesz przeczytać tutaj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0040+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL […]

Wyślij maila w sprawie eksperymentów na ssakach naczelnych! Read More »