Wyniki zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Viva!

Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Koprnika 6/8, w oparciu o decyzję nr 8/2007 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.01.2007 r. przeprowadziła w okresie od stycznia do końca grudnia 2007 r. zbiórkę pieniędzy na pomoc w codziennym utrzymaniu zwierząt oraz zapewnienie odpowiednich warunków bytowych w […]

Wyniki zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Viva! Read More »