VIVA

Wyniki zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Viva!

Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Koprnika 6/8, w oparciu o decyzję nr 8/2007 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.01.2007 r. przeprowadziła w okresie od stycznia do końca grudnia 2007 r. zbiórkę pieniędzy na pomoc w codziennym utrzymaniu zwierząt oraz zapewnienie odpowiednich warunków bytowych w schroniskach oraz innych placówkach na terenie Polski zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami przez zakup żywności i przekazanie darów rzeczowych, a także pokrycie kosztów druku i dystrybucji materiałów związanych z kampanią informacyjną organizowaną przez Fundację na rzecz praw zwierząt.
<br />Zbiórki przeprowadzono:
18-20.05.2007 r. w Sycowie na terenie Stadionu Miejskiego
06.06.2007 r w Olsztynie podczas koncertu charytatywnego &#8222;Wybierz Miśka&#8221;
Po każdej zbiórce nastąpiło komisyjne otwarcie puszek, co potwierdzają protokoły.

W wyniku zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestarskich pozyskano kwotę 1217,26 zł. Koszty związane ze zbiórką wyniosły 116,41 zł. i obejmowały koszty prowadzenia rachunku bankowego. Koszty w wysokości 116 zł 41 gr. w całości pokryto ze środków własnych Fundacji. Zebrane środki wydatkowano w całości zgodnie z rachunkami i fakturami.

Fundacja wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom oraz licznym wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas na prowadzenie zbiórki.

Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie Fundacji oraz portalu ngo.pl.
<br />

Skip to content