VIVA

440,000 powodów, aby nie jeść mięsa kangurów… Napisz list do polskich europosłów!

Prosimy o wsparcie w akcji na rzecz wprowadzenia zakazu importu produktów pochodzących z polowań na kangury. Z fokami dzięki Wam się udało &#8211; teraz czas na inne zabijane w równie okrutny sposób gatunki. Skorzystaj z wzoru listu, wysłanie go zajmie Ci 2 minuty!<br /><b>Temat:</b>
Proszę o poparcie zakazu sprzedaży wszystkich wyrobów z kangurów na terenie Unii Europejskiej, Petycja 1447/2009
<br>
<b>Adresaci:</b>
lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu, michaltomasz.kaminski@europarl.europa.eu, lena.kolarska-bobinska@europarl.europa.eu, jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu, Ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu,
<br>
<b>Treść:</b>
<i>W środę, 16 marca 2011, Petycja 1447/2009, wzywająca do zakazu sprzedaży wszystkich wyrobów z kangurów na terenie Unii Europejskiej, zostanie poddana pod dyskusję w Komitecie Petycji Parlamentu Europejskiego.

"Zagłosuj na TAK w głosowaniu o wprowadzeniu zakazu" Profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w pełni popiera wprowadzenie zakazu.

Jako obywatel Unii Europejskiej, jestem głęboko poruszony tym, że wyroby z kangurów są dostępne w 27 państwach członkowskich. Należy zaznaczyć, że w czasie polowań na kangury, co najmniej 440,000 kangurzych noworodków zostaje brutalnie wyrwanych z toreb lęgowych swoich ginących matek. Są następnie uśmiercane przez uderzenie w głowę. Również starsze dzieci kangurze są skazane na powolną śmierć przez odwodnienie, niedożywienie i atak drapieżników, po zabiciu ich matek.

W roku 2009 zabito 1.9 miliona dorosłych kangurów. Zgodnie z danymi przemysłu zajmującego się wyrobem produktów z kangurów, 20% z nich stanowiły samice wychowujące młode. Oznacza to, że zginęło prawie 800,000 młodych kangurów – przez przemysł są one postrzegane jako "produkt uboczny". To nawet większa masakra niż polowania na foki, których import do UE został już zakazany.

Ta zatrważająca sytuacja, w której zezwala się na zabicie olbrzymiej ilości ssaków lądowych, jest nie do zaakceptowania dla mnie, jako obywatela Unii Europejskiej.

Firmy produkujące buty sportowe są głównymi odbiorcami skór z kangurów. Firmy te (z wyjątkiem NIKE) są świadome cierpienia młodych kangurów, a mimo to nadal wspierają przemysł zajmujący się zabijaniem tych zwierząt w Australii.

NIKE w 2010 roku oświadczył w prasie, że zamierza wycofać wykorzystanie skóry kangurzej ze swoich butów sportowych, ponieważ dostępne są inne materiały.

Powyższe firmy, jak również inne stosujące skóry kangurów, czerpią korzyści, wykorzystując nieświadomość społeczeństwa na temat przemysłu kangurzego oraz brak informacji o rodzaju skór używanych w konkretnych wyrobach. Producenci oraz importerzy skóry kangurzej nie mają obowiązku zamieszczać informacji o rodzaju wykorzystanej skóry na metkach produktów. Oznacza to, że jako obywatel Unii Europejskiej, mogę być nieświadomy tego, co kupuję.

Niepokoi mnie również zdrowotny oraz higieniczny aspekt obrotu mięsem z kangurów. Udowodniono, że mięso kangurów może być źródłem toksoplazmozy, a także bakterii E. coli oraz Salmonella, które są niebezpieczne dla zdrowia. Wstępne badania przeprowadzone w Australii wskazują, że może ono również zawierać substancję konserwującą E220 (dwutlenek siarki). Stwarza to potencjalne ryzyko dla wszystkich chorych cierpiących na astmę, którzy spożyją mięso z kangura. Z powyższych względów Rosja wprowadziła 1 sierpnia 2009 roku zakaz importu mięsa z kangurów. Unia Europejska zezwala jednak na import produktów z kangurów i czyni to bez odpowiedniej kontroli.

Z tych, jak również innych powodów, żądam, aby Unia Europejska objęła młode kangury taką samą ochroną, jaką zapewnia młodym fokom.

Całkowicie i bezwarunkowo wspieram zakaz importu wszelkich wyrobów z kangurów do krajów Unii Europejskiej, takich jak mięso, skóry, czy inne gotowe produkty oraz zakaz obrotu produktami z kangurów, w tym butami sportowymi.

Jako Państwa wyborca, zwracam się z prośbą o zagłosowanie ZA WPROWADZENIEM ZAKAZU importu wyrobów z kangurów na spotkaniu komitetu w środę, 16 marca 2011

Czekam na informacje o wsparciu powyższej petycji przez Państwa

Z poważaniem,
</i><br><br />Możesz również podpisać petycję: <a href="http://www.change.org/petitions/call-for-support-to-ban-kangaroo-products-in-eu?nonprofit=awpc" target="_blank">www.change.org/petitions/call-for-support-to-ban-kangaroo-products-in-eu?nonprofit=awpc</a>
<br>

Skip to content