VIVA

Dzięki Wam możemy pomagać zwierzętom – zobaczcie co zrobiliśmy za Wasze pieniądze

Darowizny to dla naszej Fundacji podstawowa forma zdobywania funduszy na prowadzone przez nas działania. To dzięki wpłatom od sympatyków i sponsorów możemy podejmować akcje i realizować działania mające na celu zarówno wprowadzenie zmian ustawodawczych jak i prowadzenie interwencji, zbieranie dokumentacji o okrutnym traktowaniu zwierząt, niesienie pomocy najbardziej potrzebującym oraz bezdomnym czworonogom.<br />Chcemy wszystkim naszym Darczyńcom bardzo podziękować za ich wkład, bo to właśnie dzięki nim możliwa jest nasza codzienna praca w celu niesienia pomocy zwierzętom!

Akcja &#8222;Zamiast Fiskusowi oddaj Zwierzętom&#8221; była dla nas istotnym zastrzykiem finansowym. Zebraliśmy 51 889,94 zł! Pieniądze, które zamiast do fiskusa trafiły do naszej organizacji pozwoliły nam na podjęcie wielu nowych działań. Uratowaliśmy przed czekającą ich śmiercią kilka koni bezpośrednio wykupionych z ich ostatnich transportów &#8211; przeznaczyliśmy na to 13 200 zł. Dzięki nam żyją i są w nowych dobrych domach Malinka i Morelka, Maraton, Ogierek. Pomagamy także w leczeniu Dutry i Dolara. Niestety nie żyje wykupiony przez nas Roy&#8230; Ze sprzedaży kalendarza &#8222;Wybierz Miśka&#8221; i wpłat 1% stworzyliśmy fundusz na rzecz zapobiegania bezdomności i pomocy zwierzętom okrutnie traktowanym &#8211; pomogliśmy i zapłaciliśmy za leczenie kilku najbardziej potrzebujących zwierząt, wysterylizowaliśmy kilkanaście kotów i psów, które dzięki temu już nie będą rozmnażały się niekontrolowanie, pomagamy również w dokarmianiu kotów. Na działania na rzecz bezdomnych zwierząt w samym lipcu wydatkowaliśmy 5.319,09 zł a od początku roku 13.826,94. W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy też kilka skutecznych akcji &#8211; jak chociażby interwencje w sprawie zagłodzonych koni, zamknięcie targu zwierząt, na którym w makabryczny sposób traktowano zwierzęta czy przeprowadzenie akcji demaskującej schronisko dla zwierząt wyrabiające smalec z psów. W chwili obecnej prowadzimy o wiele więcej działań niż kiedykolwiek dotychczas, realizujemy kilka nowych kampanii &#8211; opracowujemy nową dokumentację, przygotowujemy materiały informacyjne, prowadzimy działania wśród władz polskich i UE w celu wprowadzenia zmian w ustawodawstwie. Pozyskaliśmy nowych wolontariuszy skutecznie działających w swoich społecznościach lokalnych i przeszkoliliśmy ich do prowadzenia działań w imieniu naszej Fundacji.

Fundacja Viva! posiada status organizacji pożytku publicznego, zatem każda wpłata na nasze konto może być odliczona. Osoby fizyczne &#8211; czyli każdy darczyńca prywatny &#8211; może przekazać darowiznę na dwa sposoby:

Kwoty darowizn odlicza się od podstawy obliczenia podatku, jednak nie mogą one stanowić w roku podatkowym więcej niż 6 % dochodu osób fizycznych. W skład odliczanej kwoty mogą wchodzić zarówno darowizny pieniężne jak i wartość darowizn rzeczowych. (Reguluje to art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.)

Warunkiem zastosowania odliczenia darowizny jest prawidłowe udokumentowanie: w przypadku darowizny pieniężnej odpowiednim dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, a w innych przypadkach dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Przekazując na rzecz Fundacji Viva! 1% podatku przy rozliczeniu rocznym. Od tego roku kalendarzowego zmieniają się zasady przekazywania tej darowizny &#8211; na formularzu PIT będzie trzeba wpisać nazwę organizacji i wyliczyć kwotę 1% własnego podatku. Resztę formalności ma za nas zrobić już Urząd Skarbowy.

Darowizna 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego takiej jak Fundacja Viva!, zmniejsza podatek dochodowy ale nie stanowi postawy do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku. (art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 27 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 14 a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą także mogą przekazać pomoc na realizację celów statutowych naszej organizacji.

Osoby prawne mogą przekazać darowizny, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu. Zasady odliczenia podobne są do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne. (Reguluje je art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.)

Zatem każdą wpłatę na rzecz Vivy! można uwzględnić w swoim rozliczeniu z fiskusem! Zachęcamy zatem do przekazywania wpłat na naszą działalność. Potrzebujemy funduszy by śledzić i dokumentować transporty zwierząt, produkować filmy i ulotki by rozsyłać je do tych wszystkich, którym nie jest obojętny los czworonogów. Darowizny pomogą nam też uczyć najmłodsze pokolenia ludzkie szacunku dla zwierząt poprzez przygotowane i prowadzone przez nas warsztaty. Potrzebujemy również środków na przygotowanie materiałów dla mediów, co pozwoli nam nagłośnić nasze kampanie i apel o humanitarne traktowanie zwierząt. Nawet najmniejsza kwota pozwoli nam na wymierne działania w ich obronie!
<br><br />http://viva.org.pl/akcjens/SPRAWOZDANIE.pdf
<br>

Skip to content