VIVA

Europejskie organizacje pozarządowe wystąpiły w obronie rumuńskich psów

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! oraz Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat – razem z ponad 200 innymi Europejskimi organizacjami podpisały 23 stycznia 2014 list skierowany do Komisji Europejskiej, w którym wzywa się Komisję do podjęcia wreszcie interwencji w sprawie okrutnego traktowania psów w Rumunii.

List wyraźnie wskazuje, że Komisja Europejska posiada odpowiednie uprawnienia do interwencji. Według niezależnych ekspertyz, solidne podstawy prawne do podjęcia interwencji można wskazać w istniejących już przepisach, w Artykule 13 ( Zasada ochrony dobrostanu zwierząt) i Artykule 168 (Ochrona zdrowia) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Inne istotne elementy prawodawstwa Unii Europejskiej obejmują m.in. Decyzję Rady 2009/470/EC i Decyzję Komisji 2008/341/EC regulujące kryteria pomocy finansowej dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komisja musi interweniować bez dalszej zwłoki w celu zapobieżenia dalszemu bólowi i cierpieniu. Komisja Europejska powinna nalegać, żeby Rumunia pilnie wdrożyła długoterminowe środki kontroli populacji psów, zgodne z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.

Europejski rzecznik inicjatywy, Robert Smith, oznajmił, co następuje:

”Nadszedł w końcu czas, aby Komisja Europejska powstrzymała okrucieństwo dziejące się w Rumunii. Rumunia otrzymuje rocznie miliony euro od Unii Europejskiej, która współfinansuje ich Program Zwalczania Wścieklizny. Jako warunek tego programu, Rumunia zobowiązała się do kontroli populacji psów. Rumunia zdecydowała się na wdrożenie kontroli ich populacji poprzez wyłapanie setek tysięcy psów. Ponieważ finansowanie, wyposażenie i nowe domy nie są w praktyce dostępne  w ilości wystarczającej dla tak dużej ilości psów, będzie to oznaczało, że istotnym elementem tej polityki będzie zabijanie psów. Zabijanie jest drogą i nieskuteczną metodą, ponieważ usunięte psy są zaraz zastępowane przez kolejne zdolne do rozrodu. Jednakże prawo Unii Europejskiej wymaga stosowania humanitarnych i skutecznych metod. Dopóki Komisja toleruje ten ukryty program wyłapywania i zabijania jako metodę kontroli liczebności populacji psów, to wysiłki Rumunii wprowadzenia kontroli nadwyżki populacji psów nadal będą nieudane i będą generować ogromne koszty dla podatników. Taka sytuacja będzie powodować w dalszym ciągu cierpienie zarówno obywateli jak i ich psów.”

Wzywamy Członków Parlamentu Europejskiego, aby podzielili poważne obawy obywateli europejskich i wsparli naszą inicjatywę.

Dane kontaktowe:

Magdalena Kuropatwińska

meginbucharest@gmail.com

Tel: 0040 752856767

Dalsze informacje:

  1. Strony internetowe:
  1. Facebook: 
  1. Petycja:
Skip to content