VIVA

Fundacja Viva rekrutuje na dwa stanowiska!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fundacja Viva! zatrudni osobę na stanowisko “Koordynatora kampanii Viva Zdrowie” oraz na stanowisko “Koordynatora kampanii Białe Kłamstwa”

WYMAGANIA – koordynator kampanii Viva Zdrowie:

– wykształcenie dietetyczne lub medyczne,

– znajomość i stosowanie diety roślinnej, wiedza dotycząca najnowszych wyników badań w tym zakresie

– doświadczenie w koordynacji projektów – tworzenie i realizacja projektów,

– wysokie umiejętności komunikacyjne,

– doświadczenie w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych,

– nastawienie na cel,

– inicjatywa i zaangażowanie,

– samodzielność, dobra organizacja pracy,

– znajomość zagadnień, którymi zajmuje się fundacja -> www.viva.org.pl

Dodatkowymi zaletami będą:

– zamieszkanie w Warszawie lub okolicach,

– znajomość języka angielskiego,

– umiejętność pracy w zespole,

– wolontariat w organizacjach pozarządowych,

Do zadań pracownika będzie należeć:

– prowadzenie i tworzenie działań kampanii,

– czynny udział w działaniach Fundacji,

– wsparcie i prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie koordynowanych kampanii.

– kontakt z firmami, agencjami reklamowymi, wolontariuszami w ramach koordynacji kampanii,

– pozyskiwanie funduszy na działalność statutową związaną z prowadzonymi kampaniami,

Oferujemy:

– możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia z zarządzania projektami,

– możliwość aktywnego udziału w prowadzonych projektach,

– stabilną pracę w zespole ludzi, których łączy jeden cel – poprawa losu zwierząt,

– po okresie próbnym umowa o pracę.

– wymiar czasu pracy: pół etatu

prosimy o wysyłanie CV wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego oświadczenia dot. RODO (link https://we.tl/t-ySCXLHiqqy ) na email: fb@viva.org.pl

WYMAGANIA – koordynator kampanii Białe Kłamstwa:

– wykształcenie lub kursy związane z zoologią/zootechniką/biologią

– znajomość metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich – w szczególności w chowie przemysłowym

– znajomość i stosowanie alternatyw nabiału i mięsa

– doświadczenie w koordynacji projektów – tworzenie i realizacja projektów,

– wysokie umiejętności komunikacyjne,

– doświadczenie w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych,

– nastawienie na cel,

– inicjatywa i zaangażowanie,

– samodzielność, dobra organizacja pracy,

– znajomość zagadnień, którymi zajmuje się fundacja -> www.viva.org.pl

Dodatkowymi zaletami będą:

– zamieszkanie w Warszawie lub okolicach,

– znajomość języka angielskiego,

– umiejętność pracy w zespole,

– wolontariat w organizacjach pozarządowych,

DO ZADAŃ PRACOWNIKA BĘDZIE NALEŻEĆ:

– prowadzenie i tworzenie działań kampanii,

– czynny udział w działaniach Fundacji,

– wsparcie i prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie koordynowanych kampanii.

– kontakt z firmami, agencjami reklamowymi, wolontariuszami w ramach koordynacji kampanii,

– pozyskiwanie funduszy na działalność statutową związaną z prowadzonymi kampaniami,

OFERUJEMY:

– możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia z zarządzania projektami,

– możliwość aktywnego udziału w prowadzonych projektach,

– stabilną pracę w zespole ludzi, których łączy jeden cel – poprawa losu zwierząt,

– po okresie próbnym umowa o pracę.

– wymiar czasu pracy: pół etatu

prosimy o wysyłanie CV wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego oświadczenia dot. RODO (link https://we.tl/t-ySCXLHiqqy ) na email: fb@viva.org.pl