VIVA

Fundacja Viva rekrutuje na dwa stanowiska!

Fundacja Viva! zatrudni osobę na stanowisko “Koordynatora kampanii Viva Zdrowie” oraz na stanowisko “Koordynatora kampanii Białe Kłamstwa”

WYMAGANIA – koordynator kampanii Viva Zdrowie:

– wykształcenie dietetyczne lub medyczne,

– znajomość i stosowanie diety roślinnej, wiedza dotycząca najnowszych wyników badań w tym zakresie

– doświadczenie w koordynacji projektów – tworzenie i realizacja projektów,

– wysokie umiejętności komunikacyjne,

– doświadczenie w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych,

– nastawienie na cel,

– inicjatywa i zaangażowanie,

– samodzielność, dobra organizacja pracy,

– znajomość zagadnień, którymi zajmuje się fundacja -> www.viva.org.pl

Dodatkowymi zaletami będą:

– zamieszkanie w Warszawie lub okolicach,

– znajomość języka angielskiego,

– umiejętność pracy w zespole,

– wolontariat w organizacjach pozarządowych,

Do zadań pracownika będzie należeć:

– prowadzenie i tworzenie działań kampanii,

– czynny udział w działaniach Fundacji,

– wsparcie i prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie koordynowanych kampanii.

– kontakt z firmami, agencjami reklamowymi, wolontariuszami w ramach koordynacji kampanii,

– pozyskiwanie funduszy na działalność statutową związaną z prowadzonymi kampaniami,

Oferujemy:

– możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia z zarządzania projektami,

– możliwość aktywnego udziału w prowadzonych projektach,

– stabilną pracę w zespole ludzi, których łączy jeden cel – poprawa losu zwierząt,

– po okresie próbnym umowa o pracę.

– wymiar czasu pracy: pół etatu

prosimy o wysyłanie CV wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego oświadczenia dot. RODO (link https://we.tl/t-ySCXLHiqqy ) na email: fb@viva.org.pl

WYMAGANIA – koordynator kampanii Białe Kłamstwa:

– wykształcenie lub kursy związane z zoologią/zootechniką/biologią

– znajomość metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich – w szczególności w chowie przemysłowym

– znajomość i stosowanie alternatyw nabiału i mięsa

– doświadczenie w koordynacji projektów – tworzenie i realizacja projektów,

– wysokie umiejętności komunikacyjne,

– doświadczenie w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych,

– nastawienie na cel,

– inicjatywa i zaangażowanie,

– samodzielność, dobra organizacja pracy,

– znajomość zagadnień, którymi zajmuje się fundacja -> www.viva.org.pl

Dodatkowymi zaletami będą:

– zamieszkanie w Warszawie lub okolicach,

– znajomość języka angielskiego,

– umiejętność pracy w zespole,

– wolontariat w organizacjach pozarządowych,

DO ZADAŃ PRACOWNIKA BĘDZIE NALEŻEĆ:

– prowadzenie i tworzenie działań kampanii,

– czynny udział w działaniach Fundacji,

– wsparcie i prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie koordynowanych kampanii.

– kontakt z firmami, agencjami reklamowymi, wolontariuszami w ramach koordynacji kampanii,

– pozyskiwanie funduszy na działalność statutową związaną z prowadzonymi kampaniami,

OFERUJEMY:

– możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia z zarządzania projektami,

– możliwość aktywnego udziału w prowadzonych projektach,

– stabilną pracę w zespole ludzi, których łączy jeden cel – poprawa losu zwierząt,

– po okresie próbnym umowa o pracę.

– wymiar czasu pracy: pół etatu

prosimy o wysyłanie CV wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego oświadczenia dot. RODO (link https://we.tl/t-ySCXLHiqqy ) na email: fb@viva.org.pl

Skip to content