VIVA

Fundacja Viva! zaprasza do udziału w konkursie

Fundacja Viva! objęła patronatem medialnym oraz ufundowała nagrody w konkursie TOZu dotyczącym naszego stosunku do zwierząt. Zapraszamy do udziału. <br />Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział "Zwierzak" w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z Schroniskiem dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim,
ogłasza konkurs "Twój stosunek do zwierząt, miarą całego społeczeństwa".
Konkurs rozpocznie się 15 stycznia i potrwa do 30 maja 2010 roku.

Konkurs polega na przedstawieniu w sposób pracy: pisemnej, rysunku,
fotografii. Jak można pomagać zwierzętom, następnie przesłać prace na adres
Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, lub
pocztą e-mail: konkurs.schronisko@wp.pl. W pierwszym i drugim sposobie
przesyłki pracy, należy:
– poprzez pocztę, list zatytułować "Konkurs", w kopertę należy wrzucić
także karteczkę na której napisane będzie nasze imię nazwisko wiek.
– poprzez e-mail, w temacie wpisać "Twój stosunek do zwierząt, miarą całego
społeczeństwa", w treści podać swoje imię nazwisko, wiek. Prace dodać do
załącznika.
Przed przesłaniem prac należy zapoznać się z regulaminem konkursu. <br><br />http://liceum2.no-ip.org/zwierzaki/

Skip to content