VIVA

POMAGAJ I OSZCZĘDZAJ!!!

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt &#8211; Viva! to organizacja pożytku publicznego. Oznacza to, że przekazanie darowizny na rzecz naszych działań umożliwia odliczenie jej od podatku! Dzięki takiemu odliczeniu <b>możesz zapłacić niższy podatek lub uniknąć wejścia w wyższy próg podatkowy.</b><br />Nasz cel to działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:
&#8226; opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym;
&#8226; wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości;
&#8226; promocji zdrowia &#8211; propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.

Nie czekaj na koniec roku!!!

Poświadczeniem dokonania darowizny, honorowanym przez urzędy skarbowe, jest: * dowód wpłaty określonej sumy na rachunek bankowy lub w kasie organizacji, której przekazałeś darowiznę – w przypadku, gdy darowizną są pieniądze,
* faktura, rachunek lub inny dokument (na przykład umowa darowizny), który określa wartość darowizny oraz oświadczenie organizacji, której przekazałeś darowiznę, o jej przyjęciu – w przypadku, gdy przedmiotem darowizny nie są pieniądze, a na przykład przedmioty (w naszym przypadku np. karmy, lekarstwa, pokrycie kosztów leczenia, koszty opieki weterynaryjnej, adopcja na odległość itp.)

W 2009 r. podatnik &#8211; osoba fizyczna – może odliczyć od podatku wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, nie więcej jednak niż 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoby posiadające osobowość prawną (firmy) mogą przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 10% dochodu rocznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych).

Konstrukcja odliczenia podobna jest do odliczeń darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne.

<br />

Skip to content