VIVA

Komisja Europejska NIE odrzuca planu wprowadzenia całkowitego zakazu handlu produktami pochodzącymi z fok!

W przeciwieństwie do raportu ogłoszonego przez międzynarodowe agencje informacyjne, Komisja Europejska nie odrzuciła możliwości wprowadzenia zakazu handlu wszelkimi produktów pochodzących od fok.<br />W sierpniu 2006r. Parlament Europejski wezwał Komisję, by wprowadziła obowiązujący w całej Unii Europejskiej zakaz handlu wszystkimi produktami pochodzącymi od fok. W oficjalnej odpowiedzi Komisja oświadczyła, że &#8211; jak w przypadku wszystkich innych propozycji legislacyjnych &#8211; niezbędne jest dalsze dochodzenie w tej sprawie zanim zakaz foczych produktów zostanie ustanowiony. Wypowiedź Komisji dosłownie brzmiała: &#8222;Opierając się o pełne, obiektywne oszacowanie, zostaną wyciągnięte z niego wnioski i jeśli sytuacja będzie dawała ku temu podstawy, zostanie następnie przedstawiony odpowiedni projekt ustawy.&#8221;

&#8222;Odpowiedź Komisji daje obraz podstawy europejskiej konstrukcji prawnej, która będzie zastosowana w tej sprawie, przedstawia także analizę tego, w jaki sposób sformułować wniosek do Parlamentu&#8221;, powiedziała Gaia Angelini, odpowiedzialna za polityczne kampanie IFAW na terenie UE. Zwróciła ona również uwagę na postawę Komisji jako &#8222;zaangażowaną w sprawę utrzymania wysokich standardów dobrostanu zwierząt&#8221;.

W ostatnim tygodniu Parlament Belgii jednomyślnie zatwierdził całkowity zakaz sprowadzania na teren kraju wszelkich produktów pochodzących od fok, co sprawiło, że Belgia stała się pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który zrobił takie posunięcie. Wprowadzenie zakazu zamyka belgijski rynek przed komercyjnym handlem foczymi produktami i jednocześnie w wyrazisty sposób informuje Rząd Kanady, że Belgia nie chce brać udziału w tym okrutnym polowaniu na foki.

za: http://www.ifaw.org<br />

Skip to content