VIVA

Misja Zwierzak – 14 maja – Warszawa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, których łączy troska o los krzywdzonych przez ludzi, najczęściej bezdomnych zwierząt. Organizujemy więc kompleksowy program na rzecz zwierząt pod hasłem Misja Zwierzak. Taka też będzie nazwa stowarzyszenia, które właśnie organizujemy. <br />Nasze cele to upowszechnianie wśród społeczeństwa przepisów Ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r., zapobieganie i zwalczanie znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego ich traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji jako czynnika ograniczającego populację zwierząt, współpraca ze schroniskami i organizacjami, zajmującymi się sprawami zwierząt, szeroko rozumiana edukacja na temat praw zwierząt oraz prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez i wydawnictw własnych.
W naszej opinii poprawa sytuacji bezdomnych i krzywdzonych zwierząt jest możliwa tylko poprzez działania systemowe władz, wspomagane przez różne organizacje pozarządowe. Niestety, pomimo istnienia najlepszej w Europie Ustawy o ochronie zwierząt, istnieje w Polsce zła mentalność i zła tradycja. Problem ten można rozwiązywać tylko poprzez stworzenie systemu edukacji proekologicznej i systemu finansowania organizacji, powołanych do niesienia pomocy zwierzętom.

Naszym zamiarem jest spowodowanie, aby problem zwierzęcy zaistniał w świadomości ludzi i aby zaczęli oni reagować na zło. Poza tym chcielibyśmy nauczyć właścicieli zwierząt zasad właściwego współistnienia z ich pupilami, gdyż problemy z rozumieniem zwierzęcych zachowań często skutkują zwiększaniem poziomu bezdomności.

Realizacja naszych celów będzie łatwiejsza, gdy staniemy się widoczni w mediach. Pierwszą akcją w ramach programu będzie piknik na rzecz bezdomnych zwierząt w dniu 14 maja (niedziela) br. na terenie Pól Mokotowskich, na który zapraszamy wszystkich, którzy zwierzęta mają lub choćby tylko lubią.

Impreza odbędzie się pod hasłem &#8222;Pokochaj Sierściucha&#8221;, a beneficjentami będą 4 schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu województwa mazowieckiego. Patronat medialny nad imprezą objął II Program TVP. Kwestę na rzecz schronisk prowadzić będą warszawscy aktorzy, zrzeszeni w ZASP i harcerze z ZHP Hufiec Ochota. Przez cały czas na scenie odbywać się będą występy artystyczne, a gwiazdą imprezy będzie zespół Papa Dance.

Piknik trwać będzie 8 godzin &#8211; od 11.00 do 19.00 i w tym czasie zapewnimy naszym gościom i ich zwierzętom wiele atrakcji.

Nasi goście będą mogli uzyskać porady na temat sterylizacji, adopcji ze schronisk, tresury, zoopsychologii, kosmetyki i pielęgnacji zwierząt. Zaprezentujemy pokaz tresury psów.

Oprócz tego właściciele będą mogli zakupić karmę i akcesoria dla swoich pupili oraz skorzystać z szeroko rozumianych konsultacji weterynaryjnych. Wszystkie porady będą płatne, a zebrane w ten sposób pieniądze zasilą konta schronisk &#8211; beneficjentów. Tylko porady adopcyjne pozostaną bezpłatne, bo zależy nam na odpowiedzialnej adopcji.

W trakcie pikniku rozdawane będą ulotki informujące o adresach i numerach kont schronisk-beneficjentów, o sterylizacji, postępowaniu w razie znalezienia rannego zwierzęcia oraz telefonach służb które należy wzywać w przypadku maltretowania zwierząt itp.

Wszystkie osoby, pracujące przy organizacji imprezy robią to nieodpłatnie, tak organizatorzy, harcerze, wolontariusze jak i artyści.

Planujemy kontynuację naszych działań, a impreza na Polach Mokotowskich zainauguruje nasze wspólne działania na szerszą skalę, gdyż do tej pory wszyscy od lat pomagaliśmy bezdomnym zwierzętom, ale robiliśmy to osobno.

Uprzejmie prosimy o pomoc i zapraszamy na piknik. Cel jest niewątpliwie szczytny. Zaistnienie w świadomości ludzi, jako wielowątkowa akcja na rzecz zwierząt pozwoli nam w przyszłości pójść znacznie dalej i zrobić dużo więcej.

Z wyrazami szacunku

1. Oddział Warszawski ZASP &#8211; Przewodniczący Tomasz Grochoczyński
2. Fundacja EMIR &#8211; Prezes Krystyna Sroczyńska
3. aktorzy: Ewa Złotowska i Marek Frąckowiak
4. firma EURODACH &#8211; Beata i Jarosław Wrzeszczyńscy
5. firma VERTE &#8211; Katarzyna Śliwa i Kinga Boruk

<br />