VIVA

Petycja na rzecz oznaczania przetworzonych produktów mięsnych jako rakotwórcze

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w 2016 roku opublikowała raport na temat rakotwórczych właściwości czerwonego i przetworzonego mięsa.

Przetworzone mięso zostało zaklasyfikowane do grupy 1 razem z m.in. azbestem i tytoniem, co oznacza, że istnieją wystarczające dowody ich rakotwórczego działania u ludzi. W przypadku przetworzonego mięsa klasyfikacja ta opiera się na dowodach pochodzących z licznych badań epidemiologicznych ukazujących, że jedzenie przetworzonego mięsa powoduje raka jelita grubego. Związek ten zaobserwowano również w przypadku raka żołądka.

W analizowanych badaniach spożycie przetworzonego mięsa wiązało się ze wzrostem ryzyka zachorowalności na nowotwór. Ryzyko wzrastało wraz ze zwiększeniem ilości spożywanego mięsa. Analiza danych z 10 badań wskazuje, że każde 50 g przetworzonego mięsa spożywanego codziennie zwiększa ryzyko raka jelita grubego o około 18 proc.

Warto wspomnieć, że wysokie spożycie mięsa przetworzonego i czerwonego łączy się także ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych czy powikłań cukrzycy oraz ma związek z rozwojem otyłości, a jak wskazują niechlubne statystyki, już co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły. Rak jelita grubego jest w naszym kraju najczęściej wykrywanym nowotworem, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. W Polsce zachorowalność na wyżej wymienione choroby jest coraz większa, a co za tym idzie, wzrastają również koszty hospitalizacji. Uważamy, że skoro mięso przetworzone zostało zaklasyfikowane do tej samej grupy co papierosy, powinno się je również odpowiednio oznaczać, aby informacja o ryzyku jego spożycia była widoczna przy zakupie dla każdego konsumenta, aby ten, widząc informację, mógł podjąć całkowicie świadomy wybór tego, co kupuje – tak jak dzieje się to w przypadku papierosów.


Postulujemy o rzetelne informowanie konsumentów!
Zachęcamy do podpisywania petycji i udostępniania:

https://zdrowie.viva.org.pl/petycja-na-rzecz-oznaczania-przetworzonych-produktow-miesnych-jako-rakotworcze

Skip to content