VIVA

Podziękowania dla Rektora AWF za pomoc w rozwiązaniu problemu kotów wolno żyjących na terenie uczelni!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

serdecznie dziękuje 

Panu dr. hab. prof. AWF Andrzejowi Mastalerzowi,

Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

za pomoc w konstruktywnym rozwiązaniu dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazły się

koty wolno żyjące na terenie Uczelni.

W związku z likwidacją  uczelnianych ogródków działkowych  zwierzęta zostały pozbawione miejsca ich dotychczasowego bytowania. Miejsca, gdzie od 10 lat były karmione, sterylizowane      i leczone przez społecznych opiekunów przy finansowym wsparciu Urzędu Bielany.

Dzięki  decyzji pana Rektora kotom użyczony został „teren zastępczy”, zaś pracownicy pomogli zorganizować miejsce, gdzie opieka nad zwierzętami będzie mogła być kontynuowana i gdzie będą mogły bezpiecznie żyć.

Taka postawa władz Uczelni zasługuje na największe uznanie, jako przejaw humanitaryzmu w stosunku do zwierząt, które – jako udomowione – powinny pozostawać pod szczególną opieką człowieka.

Nie jest to niestety postawa powszechna, ale mamy nadzieję, że posłuży jako przykład w innych podobnych sytuacjach.

Wielkie dzięki i uszanowanie – Panie Rektorze!

Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.