VIVA

Pomagamy w szkoleniach straży miejskiej i policji!

Urząd miasta stołecznego Warszawy od lipca tego roku rozpoczął projekt szkoleń dla straży miejskiej i policji. Nasza Fundacja bierze w nim udział prezentując aspekty łamania praw zwierząt.<br />W lipcu 2008 roku ruszyła pierwsza część szkoleń dla straży miejskiej, a od września rozpoczęła się druga część obejmująca funkcjonariuszy policji z komend warszawskich. Szkolenie dotyczy ustawy o ochronie zwierząt, aspektów prawnych, ale także rozpoznawania objawów bólu i cierpienia u zwierząt aż po praktyczne przykłady łamania praw zwierząt.

Funkcjonariusze straży miejskiej i policji często nie są w stanie rozpoznać sytuacje znęcania się nad zwierzętami lub w przypadkach takich nie wiedzą jak interweniować i gdzie się zgłosić o pomoc. Zadaniem szkolenia jest wskazanie źródeł prawnych a także instytucji, w tym organizacji pro-zwierzęcych które mogą służyć pomocą w przeprowadzeniu takich spraw.

Przedstawiciel urzędu miasta prowadzi przede wszystkim prezentacje dotyczące aspektów prawnych &#8211; ustaw, rozporządzeń, przepisów karnych oraz z racji praktyki weterynaryjnej także wskazuje na rodzaje znęcania się nad zwierzętami (rodzaje cierpienia psychicznego, fizycznego, objawach klinicznych związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami i bólem, oraz zachowań zwierząt w sytuacjach zagrożenia itp.) W szkoleniu biorą udział także dwie organizacje pozarządowe TOZ, którego przedstawicielka głownie omawia sytuację i łamanie praw wobec kotów wolno żyjących, oraz nasza Fundacja Viva! która omawia sytuacje innych zwierząt występujących w mieście. W naszej prezentacji mówimy o łamaniu praw zwierząt w przypadku zwierząt w sklepach zoologicznych, występujących w cyrkach i szopkach bożonarodzeniowych, szczegółowo omawiamy sprawę karpi i ich sprzedaży w okresie świątecznym, a także zwracamy uwagę na przepisy dotyczące zwierząt egzotycznych, zwierząt biorących udział w targach czy wystawach. Temat jest bardzo szeroki ale ze względu na specyfikę terenu pracy funkcjonariuszy i tak nie omawiamy wszystkich przepisów prawnych.

Mamy nadzieję że szkolenia takie polepszą sytuację zwierząt oraz ułatwią inspektorom organizacji pro-zwierzęcych przeprowadzanie interwencji w przypadkach znęcania się lub okrutnego traktowania zwierząt.
<br><br />

Skip to content