VIVA

Poprzyj zakaz polowania na wieloryby, Ratuj wieloryby!

22 czerwca odbędzie się spotkanie przedstawicieli ponad 80 krajów w celu podjęcia decyzji determinującej los wielorybów na całym świecie. Po ponad 25 latach od chwili wprowadzenia globalnego moratorium (zakazu) na komercyjne połowy wielorybów, te inteligentne ssaki znowu znalazły się w niebezpieczeństwie. Jesteś gotowy wysłać list w ich obronie?<br />Podczas dorocznej konferencji Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej, która odbędzie się w Portugalii, państwa członkowskie będą rozpatrywać propozycję zezwalającą na polowania na wieloryby na obszarach wód przybrzeżnych, co w istocie oznacza zniesienie globalnego zakazu i zwiastuje wielorybom niechybną katastrofę.

Zakaz polowań na wieloryby nie tylko chroni gatunek przed wyginięciem, chroni również indywidualne osobniki przed nieopisanym cierpieniem. Zniesienie zakazu stosowania tego niepotrzebnego i nieludzkiego procederu oznaczałoby ogromny krok wstecz w walce o ochronę praw zwierząt.

Jednakże wiele krajów wydaje się niebezpiecznie zainteresowanych akceptacją tej propozycji. Wierzą, że może ona ułatwić wywieranie nacisku oraz umożliwić kontrolę odłowów wielorybów praktykowanych przez Japonię pod pretekstem &#8222;badań naukowych&#8221;.
Niestety, w tym przypadku targowanie się udziałami w polowaniach na wieloryby w wodach przybrzeżnych nie zagwarantuje redukcji liczby wielorybów zabitych przez Japonię, Norwegię czy Islandię, czyli wszystkie państwa przeciwne obowiązującemu moratorium. Jest bardziej prawdopodobne, że przyjęcie propozycji dałoby upust rozwinięciu procederu na skalę światową. Możemy jednak temu zapobiec jeśli wystarczająca ilość ludzi przystąpi do natychmiastowej akcji,.

WSPA (The World Society for the Protection of Animals) zwraca się do ludzi na całym świecie o wysyłanie listów do przedstawicieli rządów z prośbą o głosowanie przeciwko okrucieństwu wobec wielorybów.

Prosimy o włączenie się do akcji mającej na celu utrzymanie globalnego moratorium na komercyjne połowy wielorybów oraz uchronienie wielorybów przed okrutną, powolną śmiercią spowodowaną eksplodującym harpunem. Przyłącz się do akcji pod linkiem:
http://e-activist.com/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=24&ea.campaign.id=3392&ea.param.extras=Organization:wieloryby
<br><br />http://e-activist.com/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=24&ea.campaign.id=3392&ea.param.extras=Organization:wieloryby
Galeria zdjęć -> <a href="http://www.dziennik.pl/foto/article388874/Rzez_w_imie_tradycji.html" target="_blank">www.dziennik.pl/foto/article388874/Rzez_w_imie_tradycji.html</a>
<br>
<br>

Skip to content